Hautapaikkojen hallinta-aikoja päättynyt

25.6.2018

Kirkkohautausmaalla on eräiden sukuhautojen hallinta-aika päättynyt, jolloin haudat voidaan ottaa uudelleen käyttöön. Käyttöönoton edellytyksenä on, että asiasta tehdään virallinen kuulutusmenettely. Kuulutusmenettely toimitetaan kesän 2018 aikana julkaisemalla toimenpidettä koskeva ilmoitus Lempäälän-Vesilahden Sanomissa sekä merkitsemällä haudat maastossa toimenpiteestä kertovalla ilmoituksella.

Mikäli kuulutusmenettelyllä ei haudoille löydy haltijaa tai hautoja ei uudelleen lunasteta, katsotaan haudan palautuneen seurakunnalle luovutettavaksi edelleen uutena sukuhautana. Osalla kuulutettavista hautapaikoista on voimassa olevia hoitosopimuksia. Mikäli kyseisiä hautapaikkoja ei lunasteta uudelleen, seurakunnalla on oikeus purkaa hoitosopimus yksipuolisesti ja palauttaa jäljellä oleva hoitopääoma ilman korkoja hautainhoitorahastosta hoitosopimusasiakkaalle.

Nykyisen käytännön mukaan Kirkkohautausmaalta luovutetaan sukuhauta, jos vainaja tai vainajan aviopuoliso on elämänsä aikana kuulunut 45 vuotta Lempäälän seurakuntaan tai jos vainaja tai hänen aviopuolisonsa on sotaveteraani. 

Jäljellä olevat vapaat hautapaikat ovat käymässä vähiin. Kuulutusmenettelyllä hautoja vapautuu edellä mainittua käyttötarkoitusta varten. Kuulutettavaksi tulevat haudat sijaitsevat koko Kirkkohautausmaan alueella. Kuulutettavilla haudoilla sijaitsee kulttuurihistoriallisesti tai taiteellisesti merkittäviä muistomerkkejä, jotka on syytä säilyttää.

Lisätietoja:
Petri Solja, seurakuntapuutarhuri, puh. 050 544 353, petri.solja@evl.fi 
Lue kirkkoneuvoston pöytäkirja kokonaisuudessaan tämän linkin takaa.