Seurakunnan strategia

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN STRATEGIA

VISIO: ILO KUULUA SEURAKUNTAAN
Jeesuksen lähetyskäsky ohjaa meitä:
1. Haluamme kasvaa evankeliumia rakastavaksi avoimeksi yhteisöksi, jonka jäsenet tunnetaan huolenpidosta, armahtavaisuudesta ja rakkaudesta.
2. Armoa on tarjolla. Elämämme perustana ovat Jumalan sana ja rukous.
3. Usko Jeesukseen elää arjessa antaen toivon ja turvan.
4. Joukossamme on jokaiselle tilaa käyttää lahjojaan yhteiseksi parhaaksi.
Lempäälän seurakuntaan on ilo kuulua!

TOIMINNAN KULMAKIVET

Ilo tulla yhteen - säännöllinen kokoontuminen
Seurakuntamme järjestää, luo mahdollisuuksia, kutsuu ja rohkaisee yhteisiin kokoontumisiin, Raamatun, rukouksen ja ehtoollisen ääreen.

Ilo auttaa - auttaminen
Seurakunta toteuttaa rakkauden kaksoiskäskyä: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”

Seurakuntamme auttaa sekä luo mahdollisuuksia ja rohkaisee ihmisiä auttamaan ja pyytämään apua. Jumalaa rakastetaan rakastamalla ihmisiä.


Ilo juhlia - Kirkolliset perhejuhlat
Kristillisissä elämänkaaren eri juhlissa seurakunta kohtaa ihmiset aidosti, ottaa heidän uskonsa vakavasti, rukoilee seurakuntalaisten puolesta ja välittää Jumalan siunausta.

Ilo kasvattaa - kristillinen kasvatus
Seurakuntamme antaa, tukee ja mahdollistaa lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta kodeissa ja kaikkialla yhteiskunnassa. Seurakuntamme tukee kristityn kasvua sen kaikissa eri vaiheissa.

 

Ilo viedä sanomaa - lähetys
Kaikessa toiminnassaan seurakuntamme noudattaa lähetyskäskyä lähellä ja kaukana kastamalla ja kertomalla ilosanomaa Jeesuksesta. "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Kohtaamme ihmiset heidän arjessaan rinnalla kulkien ja kutsumme heitä Jumalan ja kristittyjen yhteyteen.

Yhteinen ilo - yhteys
Seurakuntana haluamme kasvaa yhteisöksi, johon jokainen on tervetullut tasavertaisena ja omana itsenään. Kristillisen seurakunnan yhteys muodostuu huomaamisesta ja huolenpidosta, yhteisestä pyhän etsimisestä ja kokemisesta sekä yhteisestä uskosta Kolmiyhteiseen Jumalaan.