Talous

Tasekirja

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (KPL 3:2).

Tasekirja koostuu toimintakertomuksesta, tuloslaskelmasta, taseesta, rahoituslaskelmasta ja tilinpäätöksen liitetiedoista.

Toimintakertomuksessa esitellään talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden toteutuminen tilivuoden aikana. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai liitetiedoissa.

Tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen tunnusluvut auttavat seurakuntaa arvioimaan oman taloutensa tilaa niin, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

 

Talousarvio

Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä seurakunnan talousarvio.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma.

Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määrärahat toiminnalle ja taloudelle.