Kirkkoherra

Kirkkoherra on seurakunnan johtaja ja vastuussa jumalanpalvelusten, pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistamisen oikeasta hoitamisesta, rippikoulujen pidosta sekä yksityisen sielunhoidon ja ripin harjoittamisesta.

Kirkkoherra valvoo seurakunnan kaikkea elämää ja työtä. Hänen velvollisuutenaan on vastata, että seurakunnan asiat ovat kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisia. Kirkkoherra on kaikkien seurakunnan työntekijöiden esimies ja virkansa puolesta kirkkoneuvoston puheenjohtaja.

Kirkkoherran valitsevat seurakunnan jäsenet yleisillä vaaleilla. Lempäälän seurakunnan kirkkoherra on Mikko Oikarinen.