Voisiko olla mukavaa kohdata kristitty?

Tatu Leijo

Ikävä kyllä, monesti kristityt tunnetaan tuomitsevaisuudesta ja tekopyhyydestä.

Kirjassaan ”Ihmiskunnan 100 suurinta’” kuuluisa yhdysvaltalainen tähtitieteilijä ja fyysikko Michael H. Hart laittaa maailman merkittävimmät vaikuttajat järjestykseen aikaansaannostensa perusteella.

Hän sanoo reilusti, että Jeesus olisi maailman merkittävin henkilö, mikäli Hänen seuraajansa toteuttaisivat Hänen sanomaansa.

Mitä Jeesuksen opetuksista on mennyt seuraajilta ohi? Hänhän käski poistamaan hirren omasta silmästä ennen kuin katsoo roskaa toisen silmässä (Matt. 7:5).

Moneen kertaan Hän sanoi, ettei ylpeästi hurskastellen ansaita mitään (Matt. 6:1). Hän oli dokumentoidusti ensimmäinen, joka kehotti meitä rakastamaan myös vihamiehiämme (Matt. 5:44).

Monenlaisissa maailman uskonnoissa ihminen pyrkii lepyttämään epäjumaliaan kattamalla heille uhripöydän, palvelemalla heitä ja äärimmäisimmissä tapauksissa jopa tappamalla ja kuolemalla heidän puolestaan.

Kristinuskossa Jumala kertoo tekevänsä päinvastoin. Hän kattaa meille pöydän (Ps. 23:5), palvelee meitä (Mark. 10:45) ja jopa kuolee puolestamme (Gal. 1:4). Toivon, ettei uskomme pääsanomasta tehtäisi ahdistavaa vaatimusten täyttämistä tai ihmisen kädenjälkistä uskontoa. Usko on suhde Jumalaan, ja uskon totuus on henkilö – Kristus (Joh. 14:6).

Kristinuskon pääasia ja ilosanoma on yksinkertainen, eikä siinä voi antaa periksi tai olla poliittisesti korrekti.

Jeesus on ainoa tie Jumalan luo (Joh. 14:6;  1. Joh. 2:23)!

Mutta ainoa tapa kulkea tietä siten, että muutkin voisivat oppia tuntemaan Hänet ja kiinnostua Hänestä, on rakastaa heitä (Joh. 13:35). ”Eläkää moitteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he teitä pahantekijöiksi panetellessaan havaitsisivatkin hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa sinä päivänä, jona hän kohtaa heidät” (1. Piet. 2:12).

Jumala itse pelasti maailman pahan käsistä käyttäen aseenaan rakkautta.

Luulisi jokaisen tahtovan sellaisen Kuninkaan, mitä Jeesus on. He tahtoisivat myös Hänen seurakuntansa, jos Häntä edustettaisiin oikein. Hirsi silmässäni alkaa jo painaa, ja on toki helppo saarnata kauniisti toteuttamatta omia sanojaan käytännössä. 

Mutta onneksi olemalla Jumalalle kuuliainen ja antamalle elämänsä Jeesuksen haltuun, Hän ei ainoastaan armahda meitä, vaan myös tuo kauttamme muutkin pelastussanoman luo: ”Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa” (Fil. 2:13).

Kyllähän me tämän hartauden rohkaisun mukaan varmasti toimimmekin, kunhan muistuttelen :-)

Tatu Leijo
nuorisotyönohjaaja
(NUORA-projekti)