Ilo kuulua

Heli Orre

Elämässämme on monia eri tilanteita tai tapahtumia, joissa käymme ja olemme, sekä piirejä, yhteisöjä ja porukoita, joihin kuulumme.

Näihin liittyy usein joko hyviä tai huonoja fiiliksiä, varmasti myös kaikkea siltä väliltä. Mitä yhteisöjä, piirejä tai muita vastaavia porukoita kohtaan sinulla on hyvät fiilikset? Mihin tilanteisiin tai keitä tapaamaan lähdet aina todella mielelläsi? Entä minne lähteminen tuntuu todella raskaalta ja toivot vain että pääset pikimmin takaisin kotiin?

Seurakunnassamme on laadittu visio, joka on kiteytetty sanoihin Ilo kuulua. Seurakunnan kaiken toiminnan yksi tähtäyspiste on se, että jokainen voisi kokea seurakuntaan kuulumisen iloksi.

Jotta se voisi toteutua nojaa toiminta neljään arvoon:
1. Haluamme kasvaa evankeliumia rakastavaksi avoimeksi yhteisöksi, jonka jäsenet tunnetaan huolenpidosta, armahtavaisuudesta ja rakkaudesta.
2. Armoa on tarjolla. Elämämme perustana ovat Jumalan sana ja rukous.
3. Usko Jeesukseen elää arjessa antaen toivon ja turvan.
4. Joukossamme on jokaiselle tilaa käyttää lahjojaan yhteiseksi parhaaksi.

Miksi ihmeessä haluan hartauskirjoitukseen tuoda jonkun virallisen asiakirjan tekstiä? Siksi, että toivon tämän paperin ohjaavan jokaisen seurakuntalaisen toimintaa, sanan muuttuvan eläväksi. Kysymyksiä kuten ”Eikös meille riitä Raamattu ohjeeksi?” tai ”Mihin tällaista lappua tarvitaan?” kuulen nousevan lukijan mieleen. Vision periaatteet löytyvät yhtä lailla Raamatusta, mutta ne on sanottu eri sanoin ja puettu ohjeen muotoon. Visio ja Raamattu toimivat käsi kädessä hyvänä oppaana kohti yhä parempaa seurakuntaa.

Mutustelimme visiolappua tänään työntekijöiden kesken. Olemme siitä aika iloisia ja innostuneita, mutta huomaamme siinä myös paljon haastetta. Jo ensimmäisen arvon kohdalla mietimme, miten voimme rakentaa seurakuntaa yhä enemmän siihen suuntaan, että jokainen voi kokea siellä rakkautta ja armahtavaisuutta. Neljäs arvo nousi omaan pohdintaani: osaanko antaa sinulle, seurakuntalaiselle, tilaa käyttää lahjojasi?

Mitä ajatuksia visio sinussa herättää? Moni asia on seurakunnassamme hyvin. Paljon on kuitenkin kasvamisen ja kehittymisen varaakin. Meitä kristittyjä kutsutaan kasvamaan omassa uskossamme ja ajattelen, että myös yhteisön on hyvä jatkuvasti kasvaa ja tarkastella että ollaan oikealla tiellä. Miten sinä voit olla osaltasi rakentamassa yhä parempaa seurakuntaa, joka kutsuu Jeesuksen luokse, pitää huolta omistaan ja tarjoaa apuaan myös ympärilleen?

Rakkaus haastaa meitä mutta myös antaa elämälle sisällön. En ole täällä vain itseäni varten. Olen saanut Jeesuksen ristinkuoleman kautta kaikki syntini anteeksi. Hän rakastaa minua ja on kanssani joka hetki.

Tästä suuresta ilosta saan olla kertomassa muille ja jakaa eteenpäin sitä hyvää, mitä Jumala antaa. Olen vapautettu palvelemaan. Eikä sitä tarvitse tehdä yksin. Jeesus on luvannut olla tässä kaikessa meidän kanssamme ja varustaa meitä jokaiseen hetkeen ja tilanteeseen.

Tehdäänhän yhdessä meidän seurakunnastamme paikka johon on ilo kuulua? Rakennetaan sitä yhdessä rukoillen, erehtyen ja oppien, armollisesti ja levosta käsin.

”Kehotamme teitä, veljet: ojentakaa kurittomia, rohkaiskaa arkoja, tukekaa heikkoja ja olkaa kaikkia kohtaan kärsivällisiä. Katsokaa, ettei kukaan maksa pahaa pahalla. Pyrkikää aina tekemään hyvää toisillenne ja kaikille ihmisille. Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa.” (1 Tim. 5: 14-18, 24.)

Heli Orre
nuorisotyönohjaaja

Seurakunnan strategia on saatavana tämän linkin takana.