Yhteistä vastuuta

Henriikka Tarri

Yhteiskunta pitää huolta perusturvasta. Veroeuroilla hoidetaan syrjäytyneitä, taloudelliseen ahdinkoon joutuneita ja elämän sivuraiteelle ajautuneita.

Valitettavasti nämä toimet eivät riitä kattamaan kaikkia perusteltuja toimenpiteitä köyhyyden ja syrjäytyminen estämiseksi. Seurakuntien diakoniatyössä törmätään viikoittain siihen, etteivät köyhyys ja osattomuus ole kadonneet 2010-luvun Suomesta. ”Köyhät teillä on aina keskuudessanne” pitää edelleen paikkansa.

Ketään ei saa riistää, eikä syrjiä. Kenenkään ihmisoikeuksia ei saa polkea. Köyhää, sairasta, leskeä tai muuten vaikeuksissa olevaa tulee auttaa. Köyhien köyhtyminen on estettävä.

Meillä ei ole varaa luoda yhteiskuntaa, jossa eriarvoisuus korostuu. Sellainen yhteiskunta ei ole Jumalan tahdon mukainen. Kristus itse määritteli hyvän yhteiskunnan kriteerit: siinä toteutuvat rakkauden, välittämisen, toisen tukemisen ja yhteisen hyvän oikeudenmukainen jakaminen. Jumalan palvelemista on, että autamme toinen toistamme ja välitämme toisistamme.

Raamatussa monet profeetat korottivat äänensä ihmisten puolesta. He saarnasivat hyvän, oikeudenmukaisen ja inhimillisen yhteiskunnan puolesta.

Raamatun opetukset oikeudenmukaisuudesta, syrjimättömyydestä, rehellisyydestä ja yhteisen hyvän tasapuolisesta jakamisesta eivät ole vanhentuneita määräyksiä ja ohjeita. Ne kelpaavat edelleen ohjeeksi ja arvopohjaksi. Profeettojenkin lähtökohtanaan oli se, että Jumala vaatii kansaltaan oikeutta ja rehellisyyttä arkielämässä.

Katso ympärillesi, lähelle ja kauemmas. Mitä näet? Kenet näet? Lähimmäisinä tehtävämme on välittää. Jumala pitää huolen, mutta hän tarvitsee työvälineikseen maan päällä toisista välittäviä ihmisiä, heidän käsiään, jalkojaan ja läsnäoloaan.

Elokuvissa, sarjakuvissa ja kirjoissa on runsaasti sankareita, jotka tekevät hyviä tekoja ja ihmeitäkin auttaessaan pulaan joutunutta lähimmäistään. Olisi upeaa, jos sellaista tapahtuisi tosielämässä, mutta supersankarit ovat kuitenkin vain mielikuvituksen tuotetta.

Arjen sankari on arkienkeli, joka näyttää aivan tavalliselta ihmiseltä. Hän kunnioittaa itseään ja kaikkia muitakin ihmisiä. Arkienkeli kohtelee toisia yhtä hyvin kuin toivoo itseään kohdeltavan. Jokainen meistä voi olla arkienkeli.

Arkienkelinä voi olla ja yhteistä vastuuta voi kantaa monella eri tavalla. Kirkon yhteisvastuukeräystä toteuttaa vuosittain 40 000 vapaaehtoista kerääjää ja talkoolaista ympäri Suomea.

Tuotto ohjataan sinne, missä apua kipeimmin tarvitaan. Yhteisvastuukeräys puhuu unohdettujen ihmisryhmien, lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Yksittäiseltä ihmiseltä osallistuminen ei vaadi suurta panosta ja pienikin panos vaikuttaa ja tuo hyvän mielen.

Tänä vuonna avullasi kehitetään suomalaista Suurella Sydämellä -vapaaehtoistyötä ja autetaan lapsia kouluun Haitissa.

Älä kiellä apuasi, jos toinen on avun tarpeessa ja sinä pystyt tekemään hänelle hyvää. Älä sano lähimmäisellesi: ”Mene nyt ja tule toiste, huomenna minä annan!” – kun sinulla kuitenkin on mitä antaa. Snl. 3:27-28.

Henriikka Tarri
diakonian työalajohtaja