Kiitoksen aika

Aulikki Puntola

Muutin perheeni kanssa Lempäälään 1984. Olin 18 vuotta Lempäälän kunnan koulutoimen talouspäällikkönä. Lempäälä ja lempääläläiset tulivat tutuiksi.

Vuonna 2002 siirryin seurakunnan palvelukseen. Halusin siirtyä, koska hengelliset asiat olivat tulleet minulle tärkeiksi. Tämän kesän jälkeen jään eläkkeelle talousjohtajan virasta. Työvuosieni aikana olen saanut olla mukana Lempäälän kehittämisessä kunnan ja seurakunnan palveluksessa.

Seurakunnan talous oli vuonna 2002 huonossa jamassa. Ristimäen hautausmaan saneeraus- ja laajennushanke oli syönyt säästöt, ja siksi oli pidättäydyttävä niistä investoinneista, joihin ei oltu sitouduttu. Seuraavina vuosina resursseja suunnattiin toimintojen kehittämiseen. Seurakunnan kasvaessa seurakuntaan perustettiin kahden papin, tiedottajan, kokoaikaisen lähetyssihteerin, neljännen diakonin, osa-aikaisen kolmannen kanttorin ja kahden lapsityöntekijän toimet.

Seurakunnan taloudellisen tilan paraneminen mahdollisti uusia hankkeita. Ristimäen kappelin saneeraus toteutui. Kuljun uusi seurakuntatalo, Majakka, rakennettiin yhteistyössä kunnan kanssa. Vanhan pappila entisöitiin.

Nyt vireillä on Sääksjärven seurakuntatalon tontin kaavoitusprosessin valmistuminen. Se mahdollistaa Sääksjärven uuden seurakuntatalon rakentamisen. Ehtookodon alueen iso kaavoitushanke on myös valmistumassa. Sitä on työstetty yhdessä Lempäälän kunnan ja Lempäälän Ehtookoto ry:n kanssa.

Seurakunta on halunnut olla mukana Lempäälän keskustan kehittämisessä. Alustavien suunnitelmien mukaan Lempoisten seurakuntatalon hallinnolliset toimitilat siirtyvät tulevaan Lempäälä-taloon. Seurakuntatalolle jäävät seurakunnallisten toimintojen edellyttämät tilat.

Seurakunnan työ on paljon muutakin kuin kaikkien tuntemat sunnuntain jumalanpalvelukset, kasteet, konfirmaatiot, häät ja hautajaiset. Järjestämme päivittäin erilaisia tapahtumia, joissa seurakuntalaisia kohdataan, autetaan ja palvellaan.

Kun lapseni olivat rippikouluikäisiä, havaitsin, kuinka paljon seurakunta tarjoaa nuorisolle. Toiminta on laajaa myös muille ikäryhmille. Tervetuloa mukaan! Jokaiselle löytyy jotakin.

Vaikka välillä on ollut raskaita aikoja, on jäljelle jäänyt kiitollisuus siitä, että olen saanut palvella Jumalaa ja samalla seurakuntalaisia. Kiitokseksi ja lahjaksi jätän teille Rakkaat seurakuntalaiset oman lempivirteni 341, joka alkaa sanoin ”Kiitos sulle, Jumalani, armostasi kaikesta”.

Taivaan Isän siunausta!

Aulikki Puntola
talousjohtaja