Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi

Tommi Laaksonen

Meillä ihmisillä on tarve laittaa asioita arvojärjestykseen. Asettamalla asioita arvojärjestykseen ja määrittämällä toisia asioita tärkeämmiksi pyrimme pitämään asiat kontrollissa. Jos pysähdyt hetkeksi miettimään, löydät tämän toimintatavan varmaan myös omasta elämästäsi.

Ei tulekaan mitenkään yllätyksenä että Raamatussa lainopettajat kysyvät Jeesukselta: ”Opettaja, mikä on lain suurin käsky?" Tähän Jeesus vastaa antamalla meille rakkauden kaksoiskäskyn: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”

Rakkauden kaksoiskäsky tiivistää ytimekkäästi kymmenen käskyä. Kymmenen käskyn kolme ensimmäistä käskyä liittyvät Jumalan rakastamiseen yli kaiken muun. Rakkauden kaksoiskäskyssä Jeesus kehottaa meitä ottamaan Jumalan arvojärjestyksessä ensimmäiseksi. Ennen kaikkea muuta meidän tulisi rakastaa Herraamme koko sydämestämme, sielustamme ja mielestämme. Onhan Jumala meidät luonut ja meidän synneistämme lunastanut!

Hyviin tapoihin kuuluu, että lahjan saadessaan siitä kiitetään. Jumala on rakkaudessaan antanut meille kaikista suurimman lahjan: armon. Näin suuri rakkaus ansaitsee mielestäni vastaraukkautta. Myös sielumme kiittää Jumalaamme vapauduttuaan synnin taakasta Jeesuksen ristinkuoleman ansiosta. Ja kun rakastamme Jumalaa koko mielestämme, niin haluaisin uskoa että sen synnyttävän myös halua jakaa saamaamme hyvää eteenpäin.

Rakkauden kaksoiskäskyyn kuuluu myös toinen osa: Jumalan rakastamisen jälkeen meidän tulisi rakastaa lähimmäistäsi niinkuin itseämme. Tähän tiivistyvät loput seitsemän käskyä.

Kun kohtelemme lähimmäistämme kuin itseämme ja kohtaamme lähimmäisemme rakkaudella ja avoimuudella niin toimimme Jumalan rakkauden välikappaleina maan päällä. Kyllähän meistä jokainen haluaisi tulla kohdatuksi rakkaudella sekä kokea itsensä rakastetuksi ja arvostetuksi.

Mutta tässä kohtaa on hyvä pysähtyä ajattelemaan ja kääntää käsky toisinpäin. Rakasta itseäsi niinkuin lähimmäistäsi.

Välillä ainakin itsestäni tuntuu että onnistuin kohtaamaan lähimmäisiäni rakkaudella mutta löydän itsestäni jatkuvasti negatiivisia puolia ja kritiikkiä. Mutta näkisin, että Jeesus kehottaa rakkauden kaksoiskäskyssä meitä rakastamaan myös itseämme. Sillä kaikinne vajavaisuuksinemme ja heikkouksinemme rakastava Jumalamme on meidät kuvakseen luonut.

Jokaisessa meissä on siis pala Jumalaa. Rakasta siis itseäsi. Olethan ihme ja Jumalan kuva!

Tommi Laaksonen
nuorisotyön kesätyöntekijä