Avoimet työpaikat

Kausi- ja kesätyöntekijöitä hautausmaille

Lempäälän seurakunta hakee hautausmaille kausityöntekijöitä 4-6 kuukauden mittaisiin työsuhteisiin ja kesätyöntekijöitä erimittaisiin työsuhteisiin koulujen kesäloman aikana.

Kausityöntekijän tehtäviin kuuluvat hauta- ja puistoalueiden hoito- ja kunnossapitotyöt. Alan koulutus, aikaisempi kokemus viheralueiden ylläpitotöistä ja työkoneiden katsotaan eduksi.

Lempäälän seurakunta hakee kaksi kausityöntekijää vastaamaan hautausmaa-alueiden nurmikoiden leikkaamisesta ja hautapaikkojen peruskunnostamisesta. Alan koulutus, aikaisempi työkokemus ja kokemus työkoneiden käytöstä katsotaan eduksi.

Kesätyöntekijän on oltava täyttänyt 16 vuotta.

Kirjalliset hakemukset lähetetään postitse viimeistään 24. helmikuuta osoitteeseen Lempäälän seurakunta, PL 40, 37501 Lempäälä. Kuoreen merkintä ”Hautausmaan kausityöntekijä 2017” tai ”Hautausmaan kesätyöntekijä 2017”. Hakemuksia saa lähettää myös sähköisesti liitteineen osoitteeseen petri.solja@evl.fi.

Hakulomakkeita saa kirkkoherranvirastosta (os. Kirkkopolku 1) tai tulostamalla lomakkeen seurakunnan internetsivuilta. Hakemus voi olla myös vapaamuotoinen. Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee tulla ilmi työn tekijän mahdollinen työssäoloaika.

Lisätietoja antavat:
seurakuntapuutarhuri Petri Solja, p. 050 544 3531
talousjohtaja Heidi Pirttijoki, p. 050 544 3340
erityisammattimies Miia Mehtälä, p. 0408049180