Kirkollisvero

Seurakuntalainen maksaa kirkollisveroa sille seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle, jonka alueella hänen kotikuntansa on verovuotta edeltäneen vuoden lopussa. Kirkollisveroa seurakuntalainen maksaa kunnallisverotuksessa verotettavan ansiotulonsa perusteella.

Lempäälän seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut jo vuosia 1,45.

Kirkollisverorahat käytetään keskimäärin näin:

 • lasten ja nuorten kerhot ja leirit, rippileirit jne. 32 %
 • vihkimiset, joulukirkot, pääsiäismessut jne. 17 %
 • hautausmaat 14 %
 • auttaminen ja hyväntekeväisyys 11 %
 • musiikki, konsertit 5 %
 • kansainvälinen hyväntekeväisyys 4 %
 • viestintä 4 %
 • hallinto 3 %
 • perheneuvonta, sairaalatyö jne. 2 %
 • työpaikat, työttömät, monikulttuurisuus jne. 2 %
 • yhteisten tilojen ylläpito 1 %
 • muu seurakuntatyö ja yhteiskunnallinen työ 5 %