Edelliset vaalit 2014

Vuoden 2014 seurakuntavaaleissa kirkkovaltuuston voimasuhteet eivät juuri muuttuneet entisestä.
Myös äänestysprosentti pysyi entisellään ja oli 16,9. Koko maassa se laski 17:stä 15,6:een. Lempäälässä kävi vaaliuurnilla yhteensä 2131 äänestäjää. Heistä noin puolet (1011) äänesti ennakkoon.

Vaikka paljon pysyi entisellään, henkilöt vaihtuivat. Uusia oli 13 eli puolet 27-paikkaisen kirkkovaltuuston jäsenistä. Vaaleissa eniten ääniä, tasan sata, sai kokoomusta edustava yliopettaja Usko Gullstén. Seuraavina tulevat ryhmätoveri, kunnallisneuvos Raimo Sirén (92) ja seurakuntaväen listoilta valittu rehtori Heini Mäenpää (91).

Valtuuston suurimpana ryhmänä säilyi sitoutumaton Seurakuntaväki, joka sai 11 paikkaa ja 41 prosenttia äänistä. Seuraavina tulivat Kokoomus kuuntelee kuudella valtuutetulla (22 %) ja Keskustalainen seurakuntaväki neljällä (15 %). Kristilliset perusarvot kunniaan sekä Sosialidemokraattien ja Vasemmistoliiton valitsijayhdistys saivat molemmat kolme paikkaa ja 11 prosenttia äänistä.

Vuoden 2014 seurakuntavaalien tulokset pähkinänkuoressa:

 • Äänestysprosentti sama kuin edellisissä vaaleissa eli 16,9 % (v. 2010 16,9 % )
 • äänestäneitä 2131, 9 ääntä hylättiin (v. 2010 ääniä yht. 2087)
 • nuoria 16–17-vuotiaita äänestäjiä 78, äänestysprosentti 14,6  (v. 2010 yht. 69, 13,4 %)
 • valtuustoon valittiin 27 luottamushenkilöä, joista uusia 13.
 • valituista miehiä 15 ja naisia 12
 • keski-ikä 51 vuotta, nuorimmat valtuutetut 18-vuotiaita: Leevi Cederlöf ja Ida Räikkönen.
 • ikäjakauma: 18-19-vuotiaat 7,7, %, 20-29-vuotiaat: 0 %, 30-39-vuotiaat 23,1 %, 40-49-vuotiaat 19,2 %, 50-59-vuotiaat 15,4 %, 60-vuotiaat ja yli 34,6 %.
 • valtuuston 27 paikkaa jakaantuvat eri ryhmille seuraavasti (suluissa vaalit 2010):
  Keskustalainen seurakuntaväki 4 (3),
  Kokoomus kuuntelee 6 (6),
  Kristilliset perusarvot kunniaan* 3 (3),
  Perusseurakuntalaiset 0 (-),
  Seurakuntaväki 11 (11),
  Sosialidemokraattien ja Vasemmistoliiton ehdokaslista* 3 (4).