Kuulutukset

Julkaisemme seurakuntavaaleihin liittyvät viralliset kuulutukset internetissä samaan tahtiin kuin paikallislehdessä, Lempäälän-Vesilahden Sanomissa (L-VS).

Kuulutukset ovat julkaisemisensa mukaisessa aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan.

KUULUTUS SEURAKUNTAVAALEISTA

Lempäälän seurakunnassa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi  27 jäsentä kirkkovaltuustoon.  

Vaalit toimitetaan Lempäälän kirkossa 18.11.2018 kello 11.00 – 20.00. 

Äänioikeutettu 15.8.2018 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 18.11.2018 täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää mainitussa äänestyspaikassa. 

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.lempaalanseurakunta.fi sekä osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Lempäälä 01.10.2018 

Lempäälän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Raija Johansson

Puheenjohtaja

(Julkaistu 7.11.2018 Lempäälän-Vesilahden Sanomissa.)

KUULUTUS LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.11.–10.11.2018 joka päivä Lempoisten seurakuntatalolla, Kirkkopolku 1 kello 9.00 – 18.00  (sekä alla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä aikoina).

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2018 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa:
Kuljun Majakka 6.11.2018 klo 12–14
Virta-kampus 7.11.2018 klo 10.45–13
Sääksjärven S-market 8.11.2018 klo 14–18
Arwola-koti 9.11.2018 klo 10–11
Terveyskeskus 9.11.2018 klo 11.30–12.30
Himminkoto 9.11.2018 klo 13–14
Ehtookoto 9.11.2018 klo 14.30–15.30
Toimela-talo 9.11.2018 klo 16.30–17.30
Ideakappeli 10.11.2018 klo 10–15 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 2.11.2018 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta/seurakuntatoimistosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 2.11.2018 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 03 2895111.

Lempäälä 18.9.2018

Lempäälän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Raija Johansson
Puheenjohtaja

(Julkaistu 24.10.2018 Lempäälän-Vesilahden Sanomissa.)

KUULUTUS ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA

Lempäälän seurakunnassa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille maanantaina 3.9.2018 kello 10–14 ja tiistaina 4.9.2018 kello 15–19 Lempäälän kirkkoherranvirastossa, osoite Kirkkopolku 1 Lempäälä.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2018 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 6.9.2018 kello 16.00 mennessä Lempäälän kirkkoherranvirastoon), osoite Kirkkopolku 1  37500  LEMPÄÄLÄ.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 1.10.2018 pidettävässä kokouksessaan.

Lempäälä 14.6.2018

Lempäälän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Raija Johansson
Puheenjohtaja

(Julkaistu Lempäälän-Vesilahden Sanomissa 22.8.2018)


EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS 

Lempäälän seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 18.11.2018 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 27 jäsentä kirkkovaltuustoon. 

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun (mainittuihin luottamustoimiin) on ehdokas,

1)      joka viimeistään 17.9.2018 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
2)      joka on konfirmoitu viimeistään 17.9.2018, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018,
3)      joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
4)      joka ei ole vajaavaltainen,
5)      joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
6)      joka ei ole tämän seurakunnan (seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan) viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä. 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 17.9.2018 kello 16.00 mennessä Lempäälän kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna maanantaina klo 9-12 ja 13-15, tiistaina klo 9-12 ja 13-17, keskiviikkona klo 9-12 ja 13-15, torstaina klo 9-12 ja 13-15, perjantaina klo 9-12 sekä 17.9.2018 kello 9 -16.00.

Lempäälän kirkkoherranviraston osoite on Kirkkopolku 1, Lempäälä. 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Lempäälän kirkkoherranvirastosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. 

Lempäälä 14.6.2018. 

Lempäälän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta,  

Raija Johansson

Puheenjohtaja

(Kuulutus julkaistu Lempäälän-Vesilahden Sanomissa 1.8.2018)