Päiväkerhot

Päiväkerhot on tarkoitettu kaikille 4–6-vuotiaille lapsille. Myös 3-vuotiaille on omat "naperokerhonsa".

Päiväkerhotoiminnan tarkoituksena on tukea vanhempia heidän kristillisessä kasvatustehtävässään ja tarjota lapsille virikkeitä ja mukavaa arkitoimintaa.

Päiväkerhoissa on aamu- ja iltapäiväryhmiä, jotka kokoontuvat yhdestä kolmeen kertaan viikossa kolmeksi tunniksi kerrallaan. Päiväkerhossa lauletaan, leikitään, askarrellaan, jumpataan, kerrotaan Jeesuksesta ja monista muistakin tärkeistä asioista.
Myös perhekirkot ja vanhempainillat ovat osa päiväkerhotoimintaa.
Kerhot kokoontuvat Lempoisissa, Hakkarissa, Nurmella, Kuljussa ja Sääksjärvellä.

Kaikki päiväkerhot alkavat elokuussa viikolla 35.

Vielä mahtuu syksyllä alkaviin päivä- ja naperokerhoihin.

Lisätietoja saa lapsi- ja perhetyön työalajohtajalta Lea Blomqvistilta, puh. 050 544 3353 (lomalla 25.6.- 7.8)