Kirkkoneuvosto

Lepäälän seurakunnan kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Vaaleilla valittu kirkkovaltuusto valitsee neuvoston jäsenet.

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan yleisestä hallinnosta. Sen puheenjohtaja on virkansa puolesta kirkkoherra Mikko Oikarinen.

Muut 12 jäsentä ovat kaksivuosikaudella 2019–2020 Marika Salo (kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja), Paula Eloranta, Leila Koivisto, Timo Kämäräinen, Mikko Kärki, Tarja Lehtiö, Asko Ojakoski, Tuula Petäkoski-Hult, Heidi Salonen, Asko Siivola, Raimo Sirén ja Timo Viitanen.

Kirkkoneuvoston kokouksiin osallistuvat luottamushenkilöiden lisäksi kirkkoherra Mikko Oikarinen sekä talousjohtaja Heidi Pirttijoki.

Myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voivat osallistua kokouksiin.

Neuvoston apuna on taloudellinen jaosto, joka valmistelee talousasiat neuvoston käsittelyä varten. 

Kirkkoneuvoston kokoukset syyskaudella 2019 ovat 20.8, 10.9, 8.10, 5.11, 3.12 ja varalla 10.12. 

Puisia kokousnuijia pöydällä.

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin, jonka 27 jäsentä valitaan seurakuntavaaleilla joka neljäs vuosi. Viimeksi seurakuntavaalit olivat marraskuussa 2018. 

Kirkkovaltuuston jäsenet ja toimihenkilöt ovat: Kari Koppanen (kirkkovaltuuston puheenjohtaja), Kari Tolonen (kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja), Paula Eloranta, Enni Huhtala, Maikki Hämäläinen-Ylikahri, Kirsti Hänninen, Leila Koivisto, Liisa Korkatti, Veikko Kuumola, Timo Kämäräinen, Mikko Kärki, Hannele Lehikoinen, Tarja Lehtiö, Vesa Linna, Anette Länsipuro, Asko Ojakoski, Terhi Palvanen, Maria Päivänen, Jouko Rautkivi, Juha Ruuna, Marika Salo, Heidi Salonen, Asko Siivola, Raimo Sirén, Kari Tolonen, Mikko Vesamäki, Timo Viitanen ja Kari Virtanen.

Kirkkovaltuusto tekee mm. seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset, kuten toimintasuunnitelman, talousarvion ja tilinpäätöksen vahvistamisen, virkojen perustamisen ja lakkauttamisen sekä huolehtii rakennushankkeista.

Lempäälän seurakunnan kirkkovaltuuston kokoukset pyritään pitämään kuukauden neljäntenä tiistaina alkaen kello 18. Kokoukset pidetään yleensä Lempoisten seurakuntatalossa. Kokoukset ovat avoimia yleisölle.

Kirkkovaltuuston kokoukset syyskaudella 2019 ovat 22.10, 17.12.

kirkkoherra, rovasti

Virkavapaalla 15.9.2019 asti.

Vastaan kaikesta, mitä seurakunnassa tapahtuu. Olen virkani puolesta kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja esittelen asiat yhdessä talousjohtajan kanssa. Hänen kanssaan hoidamme myös henkilöstöasiat. Minut tapaa päivittäin virastosta ja koetan olla mukana ihmisten arjessa ja juhlassa. Seurakunnan suhteet ulospäin ovat myös vastuullani.

talousjohtaja
Hallinto- ja talouspalvelut

Virkavapaalla 31.5.2020 saakka.

Työtehtäviini kuuluvat asioiden valmistelu kirkkoneuvoston ja sen taloudellisen jaoston kokouksiin, henkilöstöasiat, talouden seuranta ja siihen liittyvät sopimukset. Olen taloustoimiston sekä kiinteistöväen esimies.