Ilo kuulua seurakuntaan! 

Lempäälän seurakunta kuuluu Tampereen hiippakuntaan ja sen alla Kangasalan rovastikuntaan. Hiippakunnan piispa on Matti Repo.

Seurakunnassa on 17 044 jäsentä (31.12.2019). Vuoden 2019 aikana väkimäärä väheni hieman eli 118 jäsenellä. Vuonna 2018 kirkkoon kuului 74 prosenttia kunnan asukkaista (31.12.2018). Seurakunnassa on vakituisia työntekijöitä noin 50.

1500-luvun alussa rakennettu kivikirkko on seurakunnan keskus. Kirkon rinnalla seurakunnalla on kappeli Ristimäen hautausmaalla. Toimintaa ja tilaisuuksia järjestetään eniten Lempoisten seurakuntatalossa kirkon vieressä, seurakuntatalo Majakassa Kuljun koulun yhteydessä sekä Vanhassa pappilassa Rovastintiellä. Seurakunnalla on oma leirikeskus Lempäälän Tervajärvellä. 

Seurakunnan kirkkoherra on Mikko Oikarinen. Seurakunnan hallintoa johtaa neljäksi vuodeksi kerrallaan valittu kirkkovaltuusto, jossa on 27 jäsentä. Se puolestaan nimittää kymmenhenkisen kirkkoneuvoston, joka vastaa päätösten toimeenpanosta. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Lapset, nuoret ja perheet tärkeitä

Seurakunnan kirkollisvero- eli tuloveroprosentti on pitkään ollut 1,45. Jäsentä kohti se merkitsee keskimäärin 236 euroa vuodessa ja vajaat 20 euroa kuukaudessa. Muuttovoittokunnassa seurakunnan toimintamuotojen menoista lapset, nuoret ja perheet haukkaavat leijonanosan, noin 60 prosenttia (2017). Diakonian osuus on 16 prosenttia, aikuisväestön ja lähetyksen osuus kymmenen prosenttia ja musiikkityön kuusi.

"Jokaiselle tilaa käyttää lahjojaan" 

Seurakunnan tunnuslause on "Ilo kuulua seurakuntaan". Seuraavat toimintaa ohjaavat periaatteet on kirjattu seurakunnan strategiaan seuraavasti: 

1. Haluamme kasvaa evankeliumia rakastavaksi avoimeksi yhteisöksi, jonka jäsenet tunnetaan huolenpidosta, armahtavaisuudesta ja rakkaudesta.
2. Armoa on tarjolla. Elämämme perustana ovat Jumalan sana ja rukous. 
3. Usko Jeesukseen elää arjessa antaen toivon ja turvan.
4. Joukossamme on jokaiselle tilaa käyttää lahjojaan yhteiseksi parhaaksi.

Toiveita ja palautteita seurakunnan toiminnasta voi antaa Palaute-linkin kautta tai ottamalla yhteyttä työntekijöihin.