Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto valitsee jäsenet tolimielimiin

18.2.2019 14.22

Asialistalla on luottamushenkilöiden valitseminen seurakunnan omiin toimielimiin sekä erilaisiin julkisiin yhteistyöelimiin.

Seurakunnan omia toimielimiä ovat kirkkoneuvoston taloudelliseen jaosto sekä eri työmuotojen toimintaa tukevat pajat ja työryhmät. Kirkon piirissä näitä ovat sairaalasielunhoidon johtokunta ja perheneuvontatyön johtokunta.

Muita yhteistyöelimiä ovat esimerkiksi pörssinoteeratut yhtiöt, kiinteistöyhtiöt, muut yhdistykset, tie- ja maanmittaustoimitukset sekä tiekunnat.

Kokouksessaan kirkkoneuvosto käsittelee omalta osaltaan Ehtookodon alueen maanvuokrasopimuksia sekä päättää työntekijöitä koskevista vaativuusryhmämuutoksista. Muutokset vaikuttavat palkkaukseen. Lisäksi asialistalla on tietoisku Sääksjärven seurakuntatalon suunnittelun ja toteutuksen vaiheesta.

Neuvosto vastaa hallinnosta

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan yleisestä hallinnosta. Sen puheenjohtaja on virkansa puolesta kirkkoherra. Uusi kirkkovaltuusto valitsi sen muut 12 jäsentä kaksivuosikaudeksi 2019–2010 tammikuussa.

Kirkkoneuvoston jäsenet ovat Marika Salo (kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja), Paula Eloranta, Leila Koivisto, Timo Kämäräinen, Mikko Kärki, Tarja Lehtiö, Asko Ojakoski, Tuula Petäkoski-Hult, Heidi Salonen, Asko Siivola, Raimo Sirén ja Timo Viitanen.

Katso kokouksen esityslista tämän linkin takaa.