Uutislistaukseen

Kirkollisverot vähenivät hieman - vuoden 2018 tilinpäätös alijäämäinen

25.3.2019 17.53

Seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2018 on valmistunut. Kirkkoneuvosto käsittelee sen kokouksessaan 26. maaliskuuta. Lopullisesti sen hyväksyy seurakunnan kirkkovaltuusto toukokuussa.

Vuoden 2018 tulos on poistojen sekä satunnaisten tuottojen jälkeen 74 033 euroa alijäämäinen. Ristimäen hautausmaan ja Vanhan pappilan saneeraushankkeiden poistoero pienentää alijäämää, ja tilikauden lopullinen tulos on noin kolme tuhatta euroa (2956 €) miinuksella. Tuloslaskelman mukainen vuosikate on 226 754 euroa.

Negatiivinen tulos johtuu suurimmaksi osaksi kirkollisverojen pienentymisestä. Veroja kertyi vuonna 2018 kaikkiaan 3 801 134 euroa. Edellisvuoteen verrattuna laskua on 5,8 prosenttia eli pyöreästi 230 000 euroa. Tuloveroprosentti oli vuonna 2018 sama kuin edellisenä vuonna, 1,45. Seurakuntaan kuului viime vuoden lopussa 17 162 lempääläläistä, 74 prosenttia kunnan asukkaista. Kuten muualla Suomessa, myös Lempäälässä kirkkoon kuuluvien suhteellinen osuus on viime vuosina vähentynyt. Koko maassa evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu nyt 69,7 prosenttia asukkaista.

Vaikka tilinpäätös on alijäämäinen, vuoden 2018 talousarvio toteutui seurakunnan odottamalla tavalla. Toimintamenot alittuivat 71 941 eurolla ja toimintatulot ylittyivät 204 517 eurolla.

Palkat suurin menoerä

Seurakunnan toimintamenot olivat viime vuonna noin neljä miljoonaa euroa (4 124 730 €). Palkat olivat suurin menoerä, 2 452 419 euroa. Seurakunnassa työskenteli viime vuoden lopussa 58 henkilöä, joista 13 oli määräaikaisia. Investointeihin käytettiin noin 345 000 euroa. Suurin käyttökohde oli Lempoisten seurakuntatalon korjaus, 172 427 euroa. Sääksjärven seurakuntakeskuksen purkaminen maksoi noin 87 000 euroa.

Kirkollisverojen lisäksi tulopuolella oli vuonna 2018 toimintatuottoja 518 293 euron verran ja valtion avustusta 442 228 euroa yhteiskunnallisiin tehtäviin, kuten hautausmaiden hoitoon, kirkkojen ylläpitoon ja väestökirjanpitoon. Toimintakate eli käyttötalouden nettomenot olivat yhteensä 3 586 930 euroa.

Maaliskuun kokouksessaan 26.3. kirkkoneuvosto käsittelee tilinpäätöksen lisäksi mahdollisen uuden papin viran perustamista, yksityishenkilön muistomerkkisuunnitelmaa, oikaisua kirkkoneuvoston 19.2. tehtyyn päätökseen palkan vaativuusryhmistä, työsuojelupäällikön vaihtumista ja viestintätyöryhmän nimittämistä. Kokouksen alussa neuvosto perehtyy ja keskustelee seurakunnan lapsi- ja perhetoiminnasta.

Lue kirkkoneuvoston kokouksen esityslista tämän linkin takaa.  

 


Seurakunnan toimintaan käytettyjä varoja voi tarkastella monin eri tavoin. Kuvio näyttää, kuinka seurakunnan nettomenot, noin 3,5 miljoonaa euroa, jakautuivat eri toimintalohkoille vuonna 2018. Seurakunnallisen toiminnan sisällä varat ohjautuivat etenkin lasten, nuorten ja perheiden hyväksi ja käytännössä lähinnä työntekijöiden palkkoihin.