Hyvää uutisvuotta!

Seurakunnan ajankohtaiset asiat, uutiset ja tiedotteet löytyvät tästä. Klikkaa otsikkoa ja pääset viimeisimpien tapahtumien jäljille.
Seurakuntalehti Kirkonportti ilmestyy neljä kertaa vuodessa Lempäälän-Vesilahden Sanomien liitteenä ja tiivistää seurakunnan kausitapahtumat elokuussa, adventin alla, tammikuussa ja pääsiäisenä.  

Kirkkoneuvosto päättää omalta osaltaan uudesta papin virasta

13.5.2019 15.38

Toukokuun kokouksessaan 14.5. neuvosto keskustelee ja päättää omalta osaltaan uudesta papin virasta. Lopullisesti virasta päättää kirkkovaltuusto. Jos uusi virka päätetään perustaa, se täytetään tämän vuoden (2019) syyskuun alusta alkaen. 

Neuvosto päättää omalta osaltaan myös Ristimäen hautausmaan käyttösuunnitelman ja hautausmaakaavan muutoksesta. Sen mukaan hautausmaan osaston 12 hautapaikat muutettaisiin uurnahautapaikoiksi. Asian päättää lopullisesti kirkkovaltuusto.

Hautauksiin liittyen neuvosto perehtyy ja keskustelee tulevasta kirkkolain hautaustoimen muutoksesta, jossa aviopuolisoa ja leskeä koskevat säädökset tulevat koskemaan myös avopuolisoa.

Kokouksessaan neuvosto vahvistaa myös seurakunnan metsänhoitosuunnitelman mukaiset hoitotoimenpiteet.

Lisäksi neuvosto käsittelee valtuustoaloitteen, henkilöstöasian ja saa tiedoksi työtyytyväisyyskyselyn tulokset sekä viime vuoden henkilöstötilinpäätöksen.

Katso kirkkoneuvoston esityslista tämän linkin takaa.

« Uutislistaukseen