YouTube-video

Kirkkoherranvaali 2021

Kirkkovaltuusto valitsi 23. helmikuuta Lempäälän seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi Matti Vehviläisen. Hän aloitti virassa 1. toukokuuta. Piispa Matti Repo asettaa hänet tehtävään 29. elokuuta Pyhän Birgitan kirkossa. Ennen valintaa kirkoherraksi Venhiläinen oli virkavapaalla Lempäälän seurakunnan johtavan kappalaisen virasta ja työskenteli seurakunnan vt. kirkkoherrana. Vaalikokouksen tallenne on sivun yläosassa. Katso lisää sivulta Kirkkoherranvaalin tulos.

Vaalia koskeviin tiedusteluihin vastaa henkilöstöpäällikkö Arja Lähdekorpi, p. 040 804 9122, sp. arja.lahdekorpi@evl.fi.   

Uusi kirkkoherra on Matti Vehviläinen

Seurakunnan uusi kirkkoherra on valittu. Hän on Matti Vehviläinen, 48-vuotias teologian maisteri. Hän aloitti työt kirkoherran virassa 1. toukokuuta. Ennen valintaansa Vehviläinen oli vapaalla Lempäälän seurakunnan johtavan kappalaisen virasta ja työskenteli seurakunnan vt. kirkkoherrana.

Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo asettaa Vehviläisen kirkoherran virkaan seurakunnan yhteisessä pyhäjumalanpalveluksessa 29. elokuuta kello 10 Pyhän Birgitan kirkossa. Jumalanpalvelus toteutetaan koronatilanteen sallimissa rajoissa.  

Katso lisää sivulta Kirkkoherranvaalin tulos. 

Pääset katsomaan vaalikokouksen tallennetta tämän linkin kautta. 

Lue lisää Matti Vehviläisestä tämän linkin takaa. 

Kirkkovaltuuston vaalikokous 23.2. suorana seurakunnan Youtube-kanavalla 

Lempäälän seurakunnan kirkkoherra valitaan 23. helmikuuta kello 18.30 alkavassa kirkkovaltuuston kokouksessa. Valtuusto kokoontuu Lempoisten seurakuntatalossa. Valinnan tekee kirkkovaltuuston 27 jäsentä vapaalla vaalilla. 
Pääset seuraamaan suoraa vaalikokousta tämän linkin kautta. Vaalin tulos selviää lähetyksen aikana. Tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan. 

Kirkkovaltuuston jäsenet eli kirkkoherran valitsijat ovat: 
Kari Tolonen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, p. 0400 634 631, sp. Kari@eupr.fi 
Kari Koppanen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, Paula ElorantaEnni HuhtalaMaikki Hämäläinen-YlikahriKirsti HänninenLeila KoivistoLiisa KorkattiVeikko KuumolaTimo KämäräinenMikko Kärki, Hannele LehikoinenTarja LehtiöVesa LinnaMarkku NieminenAsko OjakoskiTerhi PalvanenMaria PäivänenJouko RautkiviJuha Ruuna, Marika SaloHeidi SalonenTuija SeppänenAsko SiivolaMikko Vesamäki, Timo Viitanen ja Kari Virtanen.

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle Matti Vehviläisen valintaa 

Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 16. helmikuuta seurakunnan uuden kirkkoherran valintaa. Se päätti ehdottaa 23. helmikuuta kokoontuvalle kirkkovaltuustolle, että se valitsisi virkaan Matti Vehviläisen

Lopullisen henkilövalinnan tekee 27 kirkkovaltuutettua vapaan vaalin avulla. Vaalissa valtuutetut voivat äänestää ketä tahansa Tampereen hiippakunnan hyväksymästä viidestä ehdokkaasta.

Neuvoston käsittely ja ehdotus henkilöstä liittyy kirkossa käytössä olevaan välillisen vaalin valintatapaan, jossa normaali päätöksentekojärjestelmä on kiinteästi mukana. Ideana on, että seurakunnan päättäjät saavat tilaisuuden pohtia asiaa perusteellisesti  ja koetella ehdokkaita ennen lopullista kirkkovaltuuston päätöstä.      

Katso kirkkoneuvoston esityslista ja myöhemmin pöytäkirja tämän linkin takaa. 

Ehdokkaat vastaavat kysymyksiin paneelikeskustelussa - tallenne sivun yläosassa 

Lempäälän seurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneisiin ehdokkaisiin on tilaisuus tutustua paneelikeskustelun tallenteen avulla, ks. yllä.

Paneeli oli sunnuntaina 7.2. kello 12.30-14. etäyhteyksin. Videolla ehdokkaat vastaavat seurakuntalaisten esittämiin kysymyksiin.  Tilaisuus on kuvattu Pyhän Birgitan kirkosta. Juontajina ovat Marika Salo ja Heli Orre, lähetyksestä vastasivat Tuomas Kauppinen ja Sonja Meskanen. 

Tuomiokapitulin lausunto hakijoista 13.1.2021

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on haastatellut Lempäälän seurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneet ja antanut heistä 13.1.2021 seuraavan lausunnon:

"Lempäälän seurakunnan kirkkoherran virkaa määräaikaan mennessä hakeneet Miikka Anttila, Mika Nokelainen, Leena Sorsa, Matti Vehviläinen ja Timo Waris ovat kelpoisia hakemaan virkaa. Hakemusasiakirjojen ja haastattelujen perusteella tuomiokapituli katsoo, että Lempäälän seurakunnan edellyttämät erityiset tarpeet täyttyvät kaikkien hakijoiden kohdalla, mutta parhaiten Leena Sorsan ja Mika Nokelaisen kohdalla. Tarkempi taitojen ja kykyjen arviointi jää seurakunnan tehtäväksi."

Lempäälän seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto. Vaalin valmistelijana toimii lääninrovasti Seppo Jarva. Virka tuli avoimeksi, kun kirkkoherra Mikko Oikarinen siirtyi eläkkeelle 1.9.2020 lukien.

Miikka Anttila on Hattulan seurakunnan seurakuntapastori, Mika Nokelainen Harjun seurakunnan vs. johtava kappalainen, Leena Sorsa Punkalaitumen seurakunnan vs. kirkkoherra, Matti Vehviläinen Lempäälän seurakunnan vt. kirkkoherra ja Timo Waris Puolustusvoimien kenttärovasti.

Lausunto on luettavissa myös Tampereen hiippakunnan kotisivuilta tämän linkin takaa.

Viisi hakijaa virkaan 

Lempäälän seurakuntaan valitaan uusi kirkkoherra, seurakunnan hallinnollinen ja hengellinen johtaja. Hakuaika päättyi 18. joulukuuta kello 15. 

Määräaikaan mennessä virkaa ovat hakeneet Hattulan seurakunnan seurakuntapastori Miikka Anttila, Länsi-Porin seurakunnan vs. kirkkoherra Mika Nokelainen, Punkalaitumen seurakunnan vs. kirkkoherra Leena Sorsa, Lempäälän seurakunnan vt. kirkkoherra Matti Vehviläinen ja Puolustusvoimien kenttärovasti Timo Waris.

Lempäälän uusi kirkkoherra valitaan seurakunnan esityksen ja tuomiokapitulin päätöksen mukaisesti välillisellä vaalilla, jonka suorittaa kirkkovaltuusto. Äänioikeutettuja ovat valtuuston 27 jäsentä. 

Kirkkojärjestyksen mukaan valtuusto ”valitsee virkaan jonkun niistä hakijoista, jotka tuomiokapituli on todennut kelpoisiksi virkaan”.

Lempäälän seurakunnan kirkkoherran virka tuli avoimeksi, kun rovasti Mikko Oikarinen jäi eläkkeelle syyskuun alussa. 

Valintaprosessi tuomiokapitulin ja seurakunnan yhteistyönä

Kirkon piirissä kirkkoherran vaali toteutetaan hiippakunnan tuomiokapitulin ja paikallisseurakunnan yhteistyönä.

Tavoitteena on, että seurakunnan määrittelemät erityistarpeet tulisivat valinnassa huomioon.

Lempäälän uuden kirkkoherran kohdalla näitä ovat muutosjohtamisen hallinta, perehtyneisyys nykyaikaiseen yhteisölliseen seurakuntaelämään, verkostomainen työtapa ja hyvät viestintätaidot, hallinnollinen ja taloudellinen osaaminen, hyvät sosiaaliset taidot ja innostava henkilöstöjohtaminen. 

Vaalia valmistelee työryhmä 

Tuomiokapitulin nimittämänä vaalin valmistelijana ja prosessin ohjaajana on lääninrovasti Seppo Jarva.

Seurakunnassa vaalia valmistelee työryhmä, jonka jäsenet ovat Marika Salo (puheenjohtaja), Paula Eloranta, Timo Kämäräinen, Asko Ojakoski, Tuula Petäkoski-Hult ja Kari Tolonen. Luottamushenkilöt ovat kirkkoneuvoston tai -valtuuston jäseniä. Seurakunnan viranhaltijoita edustaa henkilöstöpäällikkö Arja Lähdekorpi (sihteeri). Lisäksi kokouksiin osallistuu tarvittaessa seurakunnan tiedottaja Marita Miettinen.

Kirkkoneuvosto asetti valmisteluryhmän kokouksessaan 1. joulukuuta.  Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 9. joulukuuta ja päätti vaalin toteuttamisen raameista ja aikataulusta seurakunnan osalta. Valmisteluryhmän muut kokouspäivät ovat 16.12.2020, 14.1. 2021 ja 8.2.2021.  

Tuomiokapituli päättää hakijan kelpoisuuden 

Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin käynnistämä kirkkoherran haku oli käynnissä Kirkko-HR-verkkopalvelussa 18.11.-18.12.2020.

Kapituli haastattelee hakijat tammikuussa ja antaa todennäköisesti istunnossaan 13. tammikuuta kutakin henkilöä koskevan kelpoisuuspäätöksen sekä oman kokoavan lausuntonsa hakijoista. Lausunnossa kapituli asettaa hakijat kolmeen luokkaan. Luokitus ei kuitenkaan sido seurakuntaa eikä kirkkovaltuutettuja.    

Seurakunta valmistautuu vaaliin

Tämän jälkeen pallo on seurakunnalla. Kirkkoneuvoston valtuuttamana vaalin valmisteluryhmä päättää kokouksessaan 14. tammikuuta keitä se kutsuu haastatteluun. Asia on tarvittaessa esillä myös kirkkoneuvoston kokouksessa 16. tammikuuta. Valmisteluryhmä haastattelee hakijat tammikuun 20. päivän tienoilla. Haastattelujen päätteeksi ryhmä valitsee joukosta ne, joille tehdään soveltuvuusarvio. 

Sunnuntaina 7. helmikuuta on yleisötilaisuus, jossa ehdokkaat esittäytyvät seurakunnalle. Jo tätä ennen seurakuntalaisille pyritään esittelemään ehdokkaita seurakunnan verkkosivujen, 3. helmikuuta ilmestyvän tiedotuslehti Kirkonportin sekä paikallisen ja maakunnallisen median kautta.  

Kirkkovaltuusto ratkaisee 23. helmikuuta?

Tavoitteena on, että seurakunnan kirkkoherran vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa 23. helmikuuta. Äänioikeutettuja ovat kaikki 27 kirkkovaltuutettua. 

Vaalin avulla valtuusto valitsee virkaan hakijan, jonka tuomiokapituli totesi jo tammikuussa kelpoiseksi virkaan.  

Seurakunnan päätöksentekojärjestelmän mukaisesti kirkkoneuvosto antaa valtuustolle oman esityksensä vaalista. Neuvostolla puolestaan on käytössä valmisteluryhmän tekemä esitys. Kirkkoneuvosto kokoontuu ennen valtuustoa, 16. helmikuuta.

Vaalin alustava aikataulu

  • 18.12.2020 kirkkoherran haku päättyy. Tuomiokapituli julkaisee hakijoiden nimet tuomiokapitulin omilla verkkosivuilla, seurakunta sen jälkeen omilla sivuillaan.
  • 8.1 2021 tuomiokapituli haastattelee hakijat.
  • 13.1.2021 tuomiokapituli kokoontuu ja antanee kelpoisuuspäätöksen ja lausuntonsa hakijoista. 
  • 14.1.2021 seurakunnan kirkkoherran vaalin valmisteluryhmä kokoontuu ja päättää ketkä hakijoista kutsutaan seurakunnan haastatteluun.
  • 20.–21.1.2021 hakijoiden haastattelut seurakunnassa.
  • Hakijoiden soveltuvuustestit, alustava ajankohta helmikuun alku.  
  • 7.2.2021 klo 12.30-14 yleisötilaisuus, jossa kirkkoherraehdokkaat esittäytyvät ja seurakuntalaiset voivat esittää kysymyksiä.  Tilaisuus lähetetään suorana seurakunnan Youtube-kanavalla. Tallenne on nähtävillä 23.2. asti. 
  • 8.2.2021 vaalien valmisteluryhmä kokoontuu.
  • 16.2.2021 kirkkoneuvoston kokous, jossa hakijoiden esittely ja jossa neuvosto päättää esittää oman ehdokkaansa valtuustolle.
  • 23.2.2021 kirkkovaltuuston kokouspäivä. Tavoitteena on toimittaa kirkkoherran vaali ja valita seurakunnan kirkkoherra. 

Marita Miettinen  

- Muutettu 4.5.2021 ja lisätty tiedot viran alkamisajankohdasta ja virkaan asettamisesta. 

 

Vaalien valmisteluryhmän ensimmäinen kokous 9. joulukuuta oli verkossa. Kuvanottohetkellä ruudun ääressä olivat Paula Eloranta (ylh. vas.), Arja Lähdekorpi, Marika Salo, Seppo Jarva, Asko Ojakoski (keskellä), Marita Miettinen ja Timo Kämäräinen. Kuvasta puuttuvat Tuula Petäkoski-Hult ja Kari Tolonen. Kuva: K. Tolonen.