Pyhän Birgitan kirkko talvella.

Kirkkoherranvaali 2021

Tällä päivittyvällä sivulla kerrotaan Lempäälän seurakunnan kirkkoherranvaalin etenemisestä.

Vaalia koskeviin tiedusteluihin vastaa vaalin valmisteluryhmän pj. Marika Salo, p. 050 501 2245, sp. salonmarika@gmail.com ja hänen ollessa esteellisenä henkilöstöpäällikkö Arja Lähdekorpi, p. 040 804 9122, sp. arja.lahdekorpi@evl.fi.   

Tuomiokapitulin lausunto hakijoista 13.1.2021

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on haastatellut Lempäälän seiurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneet ja antanut heistä 13,1, 2021 seuraavan lausunnon:.

Lempäälän seurakunnan kirkkoherran virkaa määräaikaan mennessä hakeneet Miikka Anttila, Mika Nokelainen, Leena Sorsa, Matti Vehviläinen ja Timo Waris ovat kelpoisia hakemaan virkaa. Hakemusasiakirjojen ja haastattelujen perusteella tuomiokapituli katsoo, että Lempäälän seurakunnan edellyttämät erityiset tarpeet täyttyvät kaikkien hakijoiden kohdalla, mutta parhaiten Leena Sorsan ja Mika Nokelaisen kohdalla. Tarkempi taitojen ja kykyjen arviointi jää seurakunnan tehtäväksi.

Lempäälän seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto. Vaalin valmistelijana toimii lääninrovasti Seppo Jarva. Virka tuli avoimeksi, kun kirkkoherra Mikko Oikarinen siirtyi eläkkeelle 1.9.2020 lukien.

Miikka Anttila on Hattulan seurakunnan seurakuntapastori, Mika Nokelainen Harjun seurakunnan vs. johtava kappalainen, Leena Sorsa Punkalaitumen seurakunnan vs. kirkkoherra, Matti Vehviläinen Lempäälän seurakunnan vt. kirkkoherra ja Timo Waris Puolustusvoimien kenttärovasti.

Lausunto on luettavissa myös Tampereen hiippakunnan kotisivuilta.

Viisi hakijaa virkaan 

Lempäälän seurakuntaan valitaan uusi kirkkoherra, seurakunnan hallinnollinen ja hengellinen johtaja. Hakuaika päättyi 18. joulukuuta kello 15. 

Määräaikaan mennessä virkaa ovat hakeneet Hattulan seurakunnan seurakuntapastori Miikka Anttila, Länsi-Porin seurakunnan vs. kirkkoherra Mika Nokelainen, Punkalaitumen seurakunnan vs. kirkkoherra Leena Sorsa, Lempäälän seurakunnan vt. kirkkoherra Matti Vehviläinen ja Puolustusvoimien kenttärovasti Timo Waris.

Lempäälän uusi kirkkoherra valitaan seurakunnan esityksen ja tuomiokapitulin päätöksen mukaisesti välillisellä vaalilla, jonka suorittaa kirkkovaltuusto. Äänioikeutettuja ovat valtuuston 27 jäsentä. 

Kirkkojärjestyksen mukaan valtuusto ”valitsee virkaan jonkun niistä hakijoista, jotka tuomiokapituli on todennut kelpoisiksi virkaan”.

Lempäälän seurakunnan kirkkoherran virka tuli avoimeksi, kun rovasti Mikko Oikarinen jäi eläkkeelle syyskuun alussa. 

Valintaprosessi tuomiokapitulin ja seurakunnan yhteistyönä

Kirkon piirissä kirkkoherran vaali toteutetaan hiippakunnan tuomiokapitulin ja paikallisseurakunnan yhteistyönä.

Tavoitteena on, että seurakunnan määrittelemät erityistarpeet tulisivat valinnassa huomioon.

Lempäälän uuden kirkkoherran kohdalla näitä ovat muutosjohtamisen hallinta, perehtyneisyys nykyaikaiseen yhteisölliseen seurakuntaelämään, verkostomainen työtapa ja hyvät viestintätaidot, hallinnollinen ja taloudellinen osaaminen, hyvät sosiaaliset taidot ja innostava henkilöstöjohtaminen. 

Vaalia valmistelee työryhmä 

Tuomiokapitulin nimittämänä vaalin valmistelijana ja prosessin ohjaajana on lääninrovasti Seppo Jarva.

Seurakunnassa vaalia valmistelee työryhmä, jonka jäsenet ovat Marika Salo (puheenjohtaja), Paula Eloranta, Timo Kämäräinen, Asko Ojakoski, Tuula Petäkoski-Hult ja Kari Tolonen. Luottamushenkilöt ovat kirkkoneuvoston tai -valtuuston jäseniä. Seurakunnan viranhaltijoita edustaa henkilöstöpäällikkö Arja Lähdekorpi (sihteeri). Lisäksi kokouksiin osallistuu tarvittaessa seurakunnan tiedottaja Marita Miettinen.

Kirkkoneuvosto asetti valmisteluryhmän kokouksessaan 1. joulukuuta.  Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 9. joulukuuta ja päätti vaalin toteuttamisen raameista ja aikataulusta seurakunnan osalta. Valmisteluryhmän muut kokouspäivät ovat 16.12.2020, 14.1. 2021 ja 8.2.2021.  

Tuomiokapituli päättää hakijan kelpoisuuden 

Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin käynnistämä kirkkoherran haku oli käynnissä Kirkko-HR-verkkopalvelussa 18.11.-18.12.2020.

Kapituli haastattelee hakijat tammikuussa ja antaa todennäköisesti istunnossaan 13. tammikuuta kutakin henkilöä koskevan kelpoisuuspäätöksen sekä oman kokoavan lausuntonsa hakijoista. Lausunnossa kapituli asettaa hakijat kolmeen luokkaan. Luokitus ei kuitenkaan sido seurakuntaa eikä kirkkovaltuutettuja.    

Seurakunta valmistautuu vaaliin

Tämän jälkeen pallo on seurakunnalla. Kirkkoneuvoston valtuuttamana vaalin valmisteluryhmä päättää kokouksessaan 14. tammikuuta keitä se kutsuu haastatteluun. Asia on tarvittaessa esillä myös kirkkoneuvoston kokouksessa 16. tammikuuta. Valmisteluryhmä haastattelee hakijat tammikuun 20. päivän tienoilla. Haastattelujen päätteeksi ryhmä valitsee joukosta ne, joille tehdään soveltuvuusarvio. 

Sunnuntaina 7. helmikuuta on yleisötilaisuus, jossa ehdokkaat esittäytyvät seurakunnalle. Jo tätä ennen seurakuntalaisille pyritään esittelemään ehdokkaita seurakunnan verkkosivujen, 3. helmikuuta ilmestyvän tiedotuslehti Kirkonportin sekä paikallisen ja maakunnallisen median kautta.  

Kirkkovaltuusto ratkaisee 23. helmikuuta?

Tavoitteena on, että seurakunnan kirkkoherran vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa 23. helmikuuta. Äänioikeutettuja ovat kaikki 27 kirkkovaltuutettua. 

Vaalin avulla valtuusto valitsee virkaan hakijan, jonka tuomiokapituli totesi jo tammikuussa kelpoiseksi virkaan.  

Seurakunnan päätöksentekojärjestelmän mukaisesti kirkkoneuvosto antaa valtuustolle oman esityksensä vaalista. Neuvostolla puolestaan on käytössä valmisteluryhmän tekemä esitys. Kirkkoneuvosto kokoontuu ennen valtuustoa, 16. helmikuuta.

Vaalin alustava aikataulu

  • 18.12.2020 kirkkoherran haku päättyy. Tuomiokapituli julkaisee hakijoiden nimet tuomiokapitulin omilla verkkosivuilla, seurakunta sen jälkeen omilla sivuillaan.
  • 8.1 2021 tuomiokapituli haastattelee hakijat.
  • 13.1.2021 tuomiokapituli kokoontuu ja antanee kelpoisuuspäätöksen ja lausuntonsa hakijoista. 
  • 14.1.2021 seurakunnan kirkkoherran vaalin valmisteluryhmä kokoontuu ja päättää ketkä hakijoista kutsutaan seurakunnan haastatteluun.
  • 20.–21.1.2021 hakijoiden haastattelut seurakunnassa.
  • Hakijoiden soveltuvuustestit, alustava ajankohta helmikuun alku.  
  • 7.2.2021 vuorovaikutteinen yleisötilaisuus, jossa kirkkoherraehdokkaat esittäytyvät ja seurakuntalaiset voivat esittää kysymyksiä. Tilaisuus järjestetään koronarajoitusten mukaisesti.
  • 8.2.2021 vaalien valmisteluryhmä kokoontuu.
  • 16.2.2021 kirkkoneuvoston kokous, jossa hakijoiden esittely ja jossa neuvosto päättää esittää oman ehdokkaansa valtuustolle.
  • 23.2.2021 kirkkovaltuuston kokouspäivä. Tavoitteena on toimittaa kirkkoherran vaali ja valita seurakunnan kirkkoherra. 

Marita Miettinen  

Aikataulu on alustava. Muutokset ovat mahdollisia. 

 

 

Vaalien valmisteluryhmän ensimmäinen kokous 9. joulukuuta oli verkossa. Kuvanottohetkellä ruudun ääressä olivat Paula Eloranta (ylh. vas.), Arja Lähdekorpi, Marika Salo, Seppo Jarva, Asko Ojakoski (keskellä), Marita Miettinen ja Timo Kämäräinen. Kuvasta puuttuvat Tuula Petäkoski-Hult ja Kari Tolonen. Kuva: K. Tolonen.