YouTube-video

#yhteisvastuu2021

Kynttilänpäivänä 7.2.2021 avautuvalla Yhteisvastuukeräyksellä on hieno historia. Vuodesta 1950 alkaen Yhteisvastuukeräys on tuonut näkyville hiljaisia, usein piiloon jääviä avuntarvitsijoita ja kutsunut suomalaisia auttamaan. Nyt käynnistyvällä Yhteisvastuukeräyksellä kerätään varoja ikäihmisten köyhyyden nujertamiseksi Suomessa ja kehittyvissä maissa. Osa keräystuotosta käytetään ikäihmisten digitaitojen vahvistamiseen.

Digitalisaatio on yksi yhteiskuntamme tärkeistä tulevaisuuden rakentajista. Se voi turvata meille nopeita, edullisia ja yhdenvertaisia palveluita. Suomalaisilla on poikkeuksellisen hyvin käytössään älypuhelimia ja muita laitteita, joilla pääsy verkkoon on mahdollista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että palvelut ja yhteydet olisivat jokaisen käytettävissä. Vaikka ihmisiä on paljon verkon äärellä, kaikki eivät ole siellä. Tämänkin blogin otsikko # (hashtag) -merkintöineen ihmetyttää monia, eivätkä toiset löydä koko blogia.

Jääminen nettimaailman ulkopuolelle voi syrjäyttää erityisesti vähävaraista ikäihmistä. Voi olla taloudellinen kysymys, ettei hänellä ole käytettävissään digitaalisia laitteita. Voi olla myös uskalluksen ja osaamisen puutetta, ettei ikäihminen pysty enää hoitamaan itsenäisesti pankki- tai terveydenhuollon asioitaan netissä, saati etsiä sieltä hengellisen elämän yhteyttä. Mikäli ikäihmisellä ei ole välineitä tai taitoa hoitaa asioitaan itsenäisesti netissä - niin kuin niitä yhä enemmän toivotaan hoidettavan - , tämä voi jättää kokemuksen ulkopuolisuudesta, epävarmuudesta sekä kyvyttömyydestä itsenäiseen elämään.

Koronavuoden myötä seurakunnissa tapahtui digiloikka. Jumalanpalvelukset siirtyivät nettiin ja kokoontumisrajoitusten vuoksi kadotettua yhteyttä ihmisiin on etsitty ruudun välityksellä. Moni viihtyy netin äärellä ja siksi kirkonkin on oltava siellä. Kirkon digiloikka tukeekin kirkon sanoman näkymistä tässä ajassa. Se tavoittaa myös uusia ihmisiä. Silti mihinkään ei ole hävinnyt kaipaus ja tarve löytää kirkostakin oikea ihminen, jonka kanssa voi todellisesti tavata, keskustella, hoitaa asioita ja kohdata Jumalan.

Suomalaiselle yhteiskunnalle ja meille jokaiselle on hyväksi, että pysymme kaikki yhteiskunnan kehityksessä mukana. Osa Yhteisvastuukeräyksen tuotosta suunnataan Seurakuntaopiston kokoamalle kansanopistoverkostolle, joka toteuttaa ikäihmisille maksutonta digitaitojen opastusta vuodesta 2022 alkaen. Me jokainen tarvitsemme kokemuksen kuulumisesta yhteisöön sen täysivaltaisina jäseninä.

Leena Sorsa

Leena Sorsan henkilökuva.
Punkalaitumen vs. kirkkoherra Leena Sorsa on koulutukseltaan teologian tohtori ja hallintotieteiden maisteri.