Ilmoitus ehdokaslistojen yhdistelmästä 3.10.2022 

 

Lempäälän seurakunnassa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä 28.10.–20.11.2022 seurakuntatoimiston ilmoitustaululla, os. Manttaalitie 15, 1A-porras.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana seurakuntatoimistosta sen aukioloaikoina ma klo 9–12 ja 13–15, ti klo 9–12 ja 13–17, ke klo 9–12, to klo 9–12 ja 13–15, pe klo 9–12. Lisätietoja löytyy myös vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

Lempäälä 3.10.2022

Lempäälän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Heini Mäenpää, puheenjohtaja

Lempäälän kirkko kesällä.

Ilmoitus seurakuntavaalien ennakkoäänestyksestä 3.10.2022

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022 joka päivä Lempoisten seurakuntatalossa (Kirkkopolku 1, Lempäälä) kello 9–18 sekä erikseen määrätyissä muissa ennakkoäänestyspaikoissa erikseen määrättyinä aikoina.

Ennakkoäänestyspaikat 8.­–12.11.

Lempoisten seurakuntatalo (Kirkkopolku 1)
ti­–ke  8.–9.11. klo 9­–18, to 10.11. klo 9–19 ja pe–la 11.–12.11. klo 9–18

Kuljun seurakuntatalo Majakka (Tampereentie 262, koulun rakennus)
ti 8.11. klo 12-14

Virta-kampus (Valkeakoskentie 19)
ke 9.11. klo 10.45-13

Sääksjärven seurakuntatalo Satama (Pitkäahteentie 14)
ke 9.11. ja to 10.11. klo,15-19

Ideakappeli (Ideapark, Vanha kaupunki, Ideaparkinkatu 4)
la 12.11. klo 10-15

Perjantaina 11.11. ennakkoäänestyspiste kiertää:

 • Hoivakoti Kanavanranta (Hopeakanavankatu 8) klo 10–11
 • Lempäälän terveysasema (Himminpolku 6) klo 11.30–12.30
 • Himminkoto (Himminpolku 6) klo 13–14
 • Kotokampus (Katepalintie 9) klo 14.30–15.30
 • Toimelantalo (Sääksjärvi, Asuntotie 10) klo 16.30–17.30

Kotiäänestys  8.–12.11. klo 9–16

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava oman seurakunnan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse seurakuntatoimistoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana seurakuntatoimistosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi seurakuntatoimisto on avoinna 4.11.2022 kello 16.00 saakka. Seurakuntatoimiston puhelinnumero on 03 2895 111.

Lempäälän seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla seurakuntatoimistossa 31.10.–12.11.2022, osoite Manttaalitie 15, 1A-porras.

Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.lempaalanseurakunta.fi ja osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Lempäälä 3.10.2022

Lempäälän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Heini Mäenpää, puheenjohtaja

 

***

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus 7.6.2022

Lempäälän seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 27 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun on ehdokas,

 1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
 2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
 3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
 4. joka ei ole vajaavaltainen
 5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
 6. joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Lempäälän seurakunnan seurakuntatoimistoon, joka on avoinna ma 9-12 ja 13-15, ti 9-12 sekä 13-17, ke 9-12, to 9-12 ja 13-15, pe 9-12 sekä 15.9.2022 kello 9 ‒16.00. Osoite Manttaalitie 15, 1A-porras Lempäälä.

 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Lempäälän

seurakuntatoimistosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Lempäälä 7.6.2022

Lempäälän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Heini Mäenpää, puheenjohtaja

***

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta 7.6.2022

Lempäälän seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 seurakuntatoimistossa, osoite Manttaalitie 15, 1A-porras Lempäälä.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä Lempäälän seurakunnan seurakuntatoimistoon osoite Manttaalitie 15, 1A-porras.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.

Lempäälä 7.6.2022

Lempäälän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Heini Mäenpää, puheenjohtaja