Uutislistaukseen

Papin virasta päättäminen siirtyi ensi vuoden talousarvion yhteyteen

21.5.2019 15.31

Kirkkoneuvosto päätti toukokuun kokouksessaan 14.5. siirtää uudesta papin virasta päättämisen ensi syksyyn, vuoden 2020 talousarvion valmistelun yhteyteen. Virka on ollut kirkkoneuvoston asialistalla kevään ajan.

Seurakunnassa on tällä hetkellä kuusi pappia sekä kirkkoherra. Papeista yksi on lähiesimies ja yksi valittiin Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessoriksi. Hän hoitaa tehtävää oman toimen ohessa ensi syksystä alkaen. Lisäksi käytössä on ollut sijaisia aina tarpeen mukaan.

Kirkkoneuvoston päätös on esitys kirkkovaltuustolle, joka lopullisesti ratkaisee asian.

Toukokuun kokouksessa kirkkoneuvosto päätti omalta osaltaan Ristimäen hautausmaan käyttösuunnitelman ja hautausmaakaavan muutoksesta. Sen mukaan hautausmaan osaston 12 hautapaikat muutetaan uurnahautapaikoiksi. Asian päättää lopullisesti kirkkovaltuusto ja sen vahvistaa tuomiokapituli.

Neuvosto vahvisti myös metsänhoitosuunnitelman mukaiset hoitotoimenpiteet, hyväksyi henkilöstöä koskevat asiat ja kuuli työtyytyväisyyskyselyn tulokset sekä vuoden 2018 henkilöstötilinpäätöksen. 

Neuvosto siirsi seuraavaan kokoukseen valtuustoaloitteen sateenkaarimessujen järjestämisestä sekä kirkkohautausmaan ohjesäännön muuttamiseen liittyvän käsittelyn. Kirkkolakiin on tulossa hautaustoimea koskeva muutos, jossa aviopuolisoa ja leskeä koskevat säädökset tulevat koskemaan myös avopuolisoa.

Marita Miettinen

Lue kirkkoneuvoston kokousten esityslistat ja myöhemmin pöytäkirjat tämän linkin takaa.   
Pöytäkirjat julkaistaan verkossa vasta niiden tarkastamisen jälkeen.