Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston pöytäkirja netissä

Kirkkoneuvosto kokoontui 20. elokuuta syyskauden ensimmäiseen kokoukseen. 

Päätettävinä asioina olivat seurakuntalaisen aloite talviaurauksista kirkkohautausmaan nurmipintaisella käytävällä, seurakuntalaisen oikaisuvaatimus päätöksestä, joka koski hautapaikkaa sekä Birgitta-työryhmän tiedustelu Kirkkotorin käytöstä Birgitan markkinoiden aikaan 5. lokakuuta. 

Kirkkoneuvosto ei hyväksynyt seurakuntalaisen aloitetta talviaurauksista. Toimintatavan muutos olisi edellyttänyt muun muassa kokonaan uusien hiekkakäytävien rakentamisen.

Seurakuntalaisen oikaisuvaatimus aiemmasta kielteisestä päätöksestä hyväksyttiin. Äänestyksen jälkeen kirkkoneuvosto päätti luovuttaa hautapaikan seurakuntalaiselle.

Birgitta-työryhmä sai seurakunnan puolesta luvan torialueen käyttöön markkinapäivänä. 

Kokouksessa käsiteltiin myös henkilöstöasioita, kuten käynnissä olevaa työtehtävien vaativuus- ja palkkavertailua ja ylimmän johdon palkantarkistusta.

Kirkkoneuvosto sai tiedoksi 5. kesäkuuta olleen kirkkoneuvoston hautausmaakatselmuksen pöytäkirjan.  

Kirkkoneuvoston pöytäkirjan julkinen versio on saatavilla tämän linkin takana. 

Marita Miettinen 

27.8.2019 16.00