Uutislistaukseen

Lempäälän seurakunta liittyy Tampereen aluekeskusrekisteriin vuoden 2021 alusta

13.11.2020 18.05

Lempäälän seurakunta liittyy Tampereen aluekeskusrekisteriin vuoden 2021 alusta lukien. Tampereella sijaitsevassa aluekeskusrekisterissä hoidetaan kaikkien siihen kuuluvien seurakuntien kirkonkirjojen pito keskitetysti. Kirkonkirjojen pitoon sisältyy muun muassa virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen, avioliiton esteiden tutkinta sekä kasteiden, avioliittojen, kirkosta eroamisten ja kirkkoon liittymisten rekisteröiminen.

Vuonna 2019 toimintansa aloittaneeseen aluerekisteriin kuuluvat tällä hetkellä Tampereen seurakunnat sekä 15 muuta seurakuntaa. Vuoden 2021 alusta mukaan liittyy 8 seurakuntaa: Akaan, Kangasalan, Kihniön, Lempäälän, Nokian, Riihimäen, Sääksmäen ja Vesilahden seurakunnat. Aluekeskusrekisteriin vuonna 2021 kuuluvissa seurakunnissa on yhteensä noin 386 000 jäsentä.

Säästää aikaa ja kustannuksia 

Aluekeskusrekisterin palveluita tarvitaan mm. silloin, kun tilataan sukuselvitys vainajan perunkirjoitusta varten. Sukuselvityksen voi tilata Tampereelta puhelimitse tai sähköisesti. Yhteen sukuselvitykseen voidaan merkitä vainajan muutot kaikkien niiden seurakuntien osalta, jotka kuuluvat aluekeskusrekisteriin. Tämä säästää omaisten aikaa ja kustannuksia, kun sukuselvitystä ei tarvitse pyytää jokaisesta seurakunnasta erikseen. Viimeistään vuoden 2022 alusta lukien yhdelle sukuselvitykselle saadaan vainajan muuttohistoria koko Suomen alueelta.

Asioiminen kasvokkain Lempäälässä  ei häviä

Asiointi kirkonkirjojenpidon asioissa ei ole enää sidottu paikallisen kirkkoherranviraston aukioloaikoihin. Aluekeskusrekisterissä suositellaan sähköistä asiointia. Lisäksi aluekeskusrekisterin puhelinpalvelu on avoinna joka arkipäivä 9–15. Seurakuntalaisten asioiminen kasvokkain on edelleen mahdollista tutussa kirkkoherranvirastossa, eli asioiden hoitaminen ei edellytä Tampereelle lähtemistä. Kirkollisten toimitusten ajankohdista ja hauta-asioista sovitaan paikallisesti aivan kuten ennenkin.

Nähdään Lempäälä-talossa! 


Lempäälän seurakunta palvelee vuoden alusta alkaen Lempäälä-taloon valmistuvissa uusissa tiloissa. Kirkkoherranvirasto, taloustoimisto ja hautausmaantoimisto yhdistyvät uudeksi seurakuntatoimistoksi. Kaikki palvelut on saatavilla samasta palvelupisteestä.

- Toivomme lempääläläisten löytävän uudet toimitilamme ja niiden tarjoamat uudenlaiset mahdollisuudet kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Haluamme olla rohkeasti kiinni Elämässä, sanoo vt. kirkkoherra Matti Vehviläinen ja viittaa samalla seurakunnan uuden startegian tunnuslauseeseen.

Aluerekisterin perustamisen taustalla on Kirkkohallituksen linjaus vuodelta 2015. Sen mukaan kirkonkirjojen pito on mielekästä toteuttaa alueellisissa keskusrekistereissä. Kirkkohallituksen linjauksen mukaan kaikkien seurakuntien on kuuluttava johonkin aluekeskusrekisteriin viimeistään vuonna 2022.
 

Lisätietoja:
vt. kirkkoherra Matti Vehviläinen, p. 050 544 33 58, matti.vehvilainen@evl.fi  
aluekeskusrekisterin johtaja Kari Salonen p. 040 804 8701, kari.salonen@evl.fi
tampereenseurakunnat.fi/aluekeskusrekisteri