Uutislistaukseen

Haussa tiedottajan sijaisuus

14.7.2021 09.55

Seurakunta etsii innostuneeseen työntekijäjoukkoonsa tulevaisuuteen katsovaa ja työstään innostuvaa tiedottajan sijaista ajalle 1.9.2021–31.1.2022

Arvostamme sitä, että seurakunnan viesti näkyy mediassa ja on kaikkien saatavilla. Tiedottajan vastuulla ovat mm. seurakuntalehti Kirkonportti, Lukkari-nettisivusto ja seurakunnan some-tilit sekä muut viestinnälliset tehtävät.

Seurakuntalehden taitto toteutetaan yhteistyössä paikallislehden kanssa. Tiedotteiden ja lehtijuttujen kirjoittaminen on arjen perustyötä. 

Edellytämme tehtävään valittavalta seuraavia asioita:

– korkeakoulututkinto tai vastaava teoreettinen osaaminen

– kokemusta viestinnällisistä tehtävistä, verkkoviestinnästä ja sosiaalisesta mediasta

– kehittävää työotetta

–kokemusta prosessien ja projektien hallinnasta

– hyviä vuorovaikutustaitoja

Eduksi luetaan

-visuaalinen osaaminen, kuten valokuvaus- ja videokuvaustaidot

-kirkon ja seurakuntaelämän tuntemus

-Adobe InDesign ja PhotoShop -ohjelmistojen hallinta

Valittavan henkilön on oltava Suomen ev. lut. kirkon jäsen.  Edellytämme suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin ja englannin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Tehtävä kuuluu kirkon vaativuusryhmään 601 (2789,35 €) Lisäksi maksetaan vaativuuteen perustuvaa palkanosaa (253,45 €)

Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa kokemuslisään oikeuttavaa palkanosaa työhistorian perusteella KirVesTes:n mukaisesti.

Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Haku KirkkoHR:n sähköisellä lomakkeella 4.8.2021 klo 12.00 mennessä. Haastattelut järjestetään pe 6.8.2021.

Lisätietoja tehtävästä antaa henkilöstöpäällikkö Arja Lähdekorpi, puh. 040 804 9122 tai sähköpostitse  etunimi.sukunimi@evl.fi.