Marja-Leena Backman

kirjanpitäjä-toimistosihteeri

 • Kirjanpitoon liittyvät tehtävät, pääkäyttäjyys (talousarvio, tilinpäätös ja kirjanpidon raportit)
 • Ostolaskut, pääkäyttäjyys (opastus)
 • Laskutus, pääkäyttäjyys
 • Rahatilitykset, kolehdit
 • Yleiset toimistotyöt

 


Anneli Hell

talousjohtaja (50 %)
Hallinto- ja talouspalvelut

Osa-aikainen 50 %. Aloittaa 1.10. Taloustoimiston henkilöstön, kiinteistöpäällikön ja seurakuntapuutarhurin esimies.


Arja Lähdekorpi

henkilöstöpäällikkö, palkkasihteeri
Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut

 • Uudet ja lähtevät henkilöt
 • Yhteyshenkilönä oppisopimus-, vuorotteluvapaa-, perhevapaa- ja eläkeasioissa sekä työterveyden yhteyshenkilönä, sairausloma- ja työtapaturma-asioissa
 • Palkka-asiamiehen tehtävät, palkanlaskennan pääkäyttäjyys
 • Työsuojelupäällikkö
 • Palvelussuhdeneuvonta
 • Muut henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävät
 • Talousjohtajan sijainen 


Jaana Mäkinen

vs. toimistosihteeri

 • Palkka-aineiston tallennus
 • Matkalaskujen asiatarkistus (opastus)
 • It-yhdyshenkilö, pääkäyttäjyys
 • Puhelinasiat, pääkäyttäjyys
 • Katrina-pääkäyttäjyys
 • Yleiset toimistotyöt


Hanna Räihä

toimistosihteeri

Työvapaalla.

 • Palkka-aineiston tallennus
 • Matkalaskujen asiatarkistus (opastus)
 • It-yhdyshenkilö, pääkäyttäjyys
 • Puhelinasiat, pääkäyttäjyys
 • Katrina-pääkäyttäjyys
 • Yleiset toimistotyöt