kirjanpitäjä-toimistosihteeri

 • Kirjanpitoon liittyvät tehtävät, pääkäyttäjyys (talousarvio, tilinpäätös ja kirjanpidon raportit)
 • Ostolaskut, pääkäyttäjyys (opastus)
 • Laskutus, pääkäyttäjyys
 • Rahatilitykset, kolehdit
 • Yleiset toimistotyöt

 


vs. talousjohtaja
Hallinto- ja talouspalvelut

Määräaikainen 3.1.-31.5.2020


henkilöstöpäällikkö, palkkasihteeri
Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut

 • Uudet ja lähtevät henkilöt
 • Yhteyshenkilönä oppisopimus-, vuorotteluvapaa-, perhevapaa- ja eläkeasioissa sekä työterveyden yhteyshenkilönä, sairausloma- ja työtapaturma-asioissa
 • Palkka-asiamiehen tehtävät, palkanlaskennan pääkäyttäjyys
 • Työsuojelupäällikkö
 • Palvelussuhdeneuvonta
 • Muut henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävät
 • Vahtimestareiden/seurakuntamestarin esimies 10.6 - 31.12.2019


vs. toimistosihteeri

 • Palkka-aineiston tallennus
 • Matkalaskujen asiatarkistus (opastus)
 • It-yhdyshenkilö, pääkäyttäjyys
 • Puhelinasiat, pääkäyttäjyys
 • Katrina-pääkäyttäjyys
 • Yleiset toimistotyöt


talousjohtaja
Hallinto- ja talouspalvelut

Virkavapaalla 31.5.2020 saakka.

Työtehtäviini kuuluvat asioiden valmistelu kirkkoneuvoston ja sen taloudellisen jaoston kokouksiin, henkilöstöasiat, talouden seuranta ja siihen liittyvät sopimukset. Olen taloustoimiston sekä kiinteistöväen esimies.


toimistosihteeri

Työvapaalla.

 • Palkka-aineiston tallennus
 • Matkalaskujen asiatarkistus (opastus)
 • It-yhdyshenkilö, pääkäyttäjyys
 • Puhelinasiat, pääkäyttäjyys
 • Katrina-pääkäyttäjyys
 • Yleiset toimistotyöt