Avioliittoon vihkiminen

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä juridinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta.

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat kuuluvat evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja ovat rippikoulun käyneitä.  Vihkiminen on myös mahdollista, jos toinen kuuluu ev.-lut. kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan. Kristillinen vihkiminen voidaan toimittaa myös silloin, kun toinen kihlakumppaneista kuuluu ulkomailla toimivaan kristilliseen kirkkokuntaan.

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä on suoritettava avioliiton esteiden tutkinta (ns. kuulutukset). 

Esteiden tutkinta kestää vähintään seitsemän (7) päivää. Todistus tutkinnasta toimitetaan esteidentutkintapyynnössä ilmoitetulla tavalla postitse tai sähköpostitse. Esteidentutkintatodistus on voimassa neljä (4) kuukautta sen antamisesta. Todistus annetaan vihkijälle ennen vihkimistä.

Esteiden tutkintapyyntö tehdään ensisijaisesti kirkon sähköisessä avioliiton esteidentutkinta -asiointipalvelussa tai Digi- ja väestötietovirastossa.

Sähköistä esteidentutkintapyyntöä täytettäessä voitte toivoa avioliittonne kuuluttamista kirkossa sekä kuulutuksen julkaisua seurakunnan palstalla paikallislehdessä. Jos toivotte kuulutuksenne lukemista kirkossa, voitte ilmoittaa toivotun päivämäärän kuulutuksillenne esteidentutkintapalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkintaan liittyviin kysymyksiin vastaa Tampereen aluekeskusrekisteri, p. 03 2190 222 (arkisin kello 9–15).
Sähköposti: 
rekisteroinnit.tampere@evl.fi.

Maistraatit ja Väestörekisterikeskus ovat yhdistyneet Digi- ja väestötietovirastoksi (DVV).

Vihkimisjärjestelyt 

Vihkiminen voidaan suorittaa kirkossa, seurakuntatalossa, kotona tai muussa sopivaksi katsottavassa paikassa. Läsnä tulee olla vähintään kaksi todistajaa. 

Vihkimisajat Lempäälän kirkossa klo 15, klo 16 ja klo 17.  Vihkimisajan voi varata vuotta aikaisemmin kyseisen kuun ensimmäisestä arkipäivästä lähtien.

Lempäälän seurakuntatoimistossa tehdään kirkkoa ja muita tiloja koskevat aikavaraukset ja sekä neuvotaan muissa järjestelyissä - ota yhteyttä! 

 

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihkiminen voi olla pienimuotoinen, intiimi tilaisuus, ja se voidaan toteuttaa myös muussa tilassa kuin kirkossa. Yhtä lailla kirkko saa täyttyä häävieraista ja perinteistä. Tähän on koottu käytännön asioita, jotka on hyvä huomioida, kun alatte suunnitella kirkkohäitä.

Häätavat kirkossa