Kirkkoneuvosto

Lempäälän seurakunnan kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Vaaleilla valittu kirkkovaltuusto valitsee neuvoston jäsenet. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Matti Vehviläinen.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on

  • johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta
  • huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
  • edustaa seurakuntaa ja tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet
  • kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat
  • kirkkoneuvoston kokouksissa esittelijöinä toimivat ja päätösesityksiä tekevät kirkkoherra ja talousjohtaja. Myös henkilöstöpäällikkö, kiinteistöpäällikkö ja hautaustoimen päällikkö voivat toimia oman vastuualueensa esittelijöinä.

Kirkkoneuvoston kokouspäivät kevätkaudella 2024 ovat: 16.1./20.2./19.3./16.4./14.5./11.6.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2023-2024:                                                                 

  • Kari Tolonen, varapuheenjohtaja (0400 634 631 tai kari@eupr.fi).                                        
  • Jukka Haho, Leila Koivisto, Tarja Lehtiö, Tuukka Liuha, Teemu Lämsä, Riitta Mäkinen, Asko Ojakoski, Tuula Petäkoski-Hult, Niina Selin, Elina Syri ja Mikko Vesamäki.

Valokuva: Rami Marjamäki