Viralliset kuulutukset

Kokokouskutsu 

Lempäälän seurakunnan  kirkkovaltuuston kokous 7.5.2024 klo 18.00 Kuljun srk-talo Majakka. 

Kirkkovaltuuston esityslista julkaistaan yleisillä nettisivuilla Esityslistat ja pöytäkirjat - Lempäälän seurakunta (lempaalanseurakunta.fi), jonka lisäksi se on saatavilla nähtäväksi virka-aikana seurakuntatoimistossa (Manttaalitie 15 A1, Lempäälä)

Kokous on julkinen.

Heidi Salonen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja (allekirjoitettu sähköisesti)

 

Nähtävilläolo                                         

Kokouskutsu, asialista ja kuulutus esityslistan nähtävillä olosta on julkaistu Lempäälän seurakunnan nettisivuilla 30.4.2024.

                                                                                                 

ASIALISTA 

9 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Työjärjestyksen hyväksyminen

10 § Talouskatsaus 01-03/2024             

11 § Tilinpäätös 2023

12 § Vastuvapauden myöntäminen taloutta ja hallintoa hoitaneille 2023

13 § Krematoriohanke

14 § Lisämääräraha kirkonkellojen kunnossapitoon

15 § Henkilöstökertomus

16 § Aloitteen valmistelu ja vastaus, koskien Lempäälän seurakunnan tilojen käyttöä samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiin ja avioliiton siunaamisiin

17 § Ilmoitusasiat

18 § Kokouksen päättäminen

Ota yhteyttä

talousjohtaja
Hallinto- ja talouspalvelut

Lomalla 26.6-28.7.24

kirkkoherra

Lomalla 17.6.-14.7. Sijaisena Henri Karvinen.