Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit 13.2.2024

Kirkolliskokousedustajan vaaleissa 13. huhtikuuta Lempäälän seurakunnan lähetys- ja vapaaehtoiskoordinaattori Matti Mäkinen valittiin kirkolliskokoukseen maallikkojäsenenä Tampereen hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki -listalta. Onnea, Matti! 

Hiippakuntavaltuuston vaalissa lempääläläinen Topias Tanskanen valittiin hiippakuntavaltuuston jäseneksi maallikojäsenenä Tampereen hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki -listalta. Onnea, Topias!  

Sekä kirkolliskokousedustajan että hiippakuntavaltuuston toimikausi on seuraavat neljä vuotta 1.5.2024 - 30.4.2028. 

Huom! Tampereen hiippakunnan toimittamissa tuloksissa ei ilmoteta valittujen kotipaikkaa. On siis mahdollista, että valituissa ja varajäsenissä on mukana Lempäälän seurakunnan alueella asuvia henkilöitä.  

Katso kaikki valitut tämän linkin takaa Tampereen hiippakunnan sivuilta!  

***

KIRKOLLISKOKOUSEDUSTAJIEN VAALI

 • Tampereen hiippakunnasta valittiin kirkolliskokoukseen 1.5.2024 - 30.4.2028 kahdeksan maallikkoedustajaa ja neljä pappisedustajaa. 
 • Maallikkoedustajien ja pappisedustajien vaali toimitettiin tiistaina 13.2.2024.

Maallikkoedustajat

 • Kirkkovaltuustojen sekä seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet (äänioikeutetut) toimittivat kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin. 
 • Vaaliasiakirjat osoitteessa: https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkolliskokous/kirkolliskokousvaalit/lomakkeet

Pappisedustajat

 • Vaali toimitettiin rovastikunnan pappien kokouksessa, jonka lääninrovasti kutsui koolle. Vähintään kolme vaalissa äänioikeutettua pappia saattoi perustaa valitsijayhdistyksen, joka saattoi nimetä enintään kolme kertaa niin monta ehdokasta kuin vaalissa valitaan.
 • Tampereen hiippakunnassa ehdokkaita voi olla yhdessä ehdokaslistassa enintään kaksitoista.
 • Vaaliasiakirjat osoitteessa: https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkolliskokous/kirkolliskokousvaalit/lomakkeet
 • Vaalikelpoisia pappisedustajien vaalissa olivat hiippakunnan papit.
 • Äänioikeutettuja tässä vaalissa olivat hiippakunnan papit. Siis myös muissa tehtävissä toimivilla ja eläkkeellä olevilla papeilla.
 • Pappi voi äänestää myös lähettämällä vaalilippunsa kirjeessä lääninrovastille. Postitse äänestävä käyttää virallista äänestyslippua.
 • Pappi, joka on kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston tai yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, äänestää kirkolliskokouksen pappisedustajien vaalissa. Seurakunnan hallintoelimeen kutsutaan papin tilalle varajäsen.

HIIPPAKUNTAVALTUUSTON JÄSENTEN VAALI

 • Tampereen hiippakunnasta valittiin hiippakuntavaltuustoon 1.5.2024 - 30.4.2028 neljätoista maallikkojäsentä ja seitsemän pappisjäsentä.
 • Vaali toimitettiin ti 13.2.2024.

Maallikkoedustajat

 • Kirkkovaltuustojen sekä seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet (äänioikeutetut) toimittavat hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin.
 • Äänioikeutettu voi äänestää myös ennakkoon lähettämällä vaalilippunsa suljetussa kuoressa vaalin toimittajalle. Postitse äänestävä käyttää virallista äänestyslippua. Tämän vuoksi ei kokouksesta tilapäisesti estyneen tilalle kutsuta varajäsentä.
 • Vaalikelpoisia ovat viimeistään 13.2.2024 18 vuotta täyttävät hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan konfirmoidut jäsenet, jotka eivät ole holhouksen alaisia. Myös seurakunnan palveluksessa olevat, pappeja lukuun ottamatta, voivat olla ehdokkaina.
 • Vaaliasiakirjat osoitteessa: https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkolliskokous/kirkolliskokousvaalit/lomakkeet

Pappisjäsenet

 • Vaali toimitetaan kirkkojärjestyksen 9 luvun 78 §:n mukaisesti samassa rovastikunnan pappien kokouksessa, joka lääninrovastin johdolla toimittaa kirkolliskokouksen pappisedustajien vaalin.
 • Vähintään kolme vaalissa äänioikeutettua pappia voi perustaa valitsijayhdistyksen, joka voi nimetä enintään kolme kertaa niin monta ehdokasta kuin vaalissa valitaan eli 21 ehdokasta.
 • Vaaliasiakirjat osoitteessa: https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkolliskokous/kirkolliskokousvaalit/lomakkeet  
 • Äänioikeutettuja tässä vaalissa ovat hiippakunnan papit.
 • Pappi voi äänestää myös lähettämällä vaalilippunsa suljetussa kuoressa lääninrovastille. Postitse äänestävä käyttää virallista äänestyslippua.
 • Pappi, joka on kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston tai yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, äänestää hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten vaalissa. Seurakunnan hallintoelimeen kutsutaan papin tilalle varajäsen.

Vaalilautakunta

 • Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalien toimittamista varten on perustettu vaalilautakunta, jonka kokoonpano on seuraava: lakimiesasessori Jorma Juutilainen (siht.), talousjohtaja Anneli Hell (pj.), kappalainen Leena Jalkanen, talousjohtaja Henri Lehtola, talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila. Varajäsenet: hallintojohtaja Joonas Juntunen, talouspäällikkö Samuli Suokas, talouspäällikkö Tiitta Ärnfors, seurakuntapastori Johanna Säynäjäkangas, kirkkoherra Matti Vehviläinen, notaari Hannu Laukkonen.