Tietosuoja Lempäälän seurakunnassa

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja Lempäälän seurakunnalla on pitkät perinteet henkilötietojen käsittelyssä. Kaikki toimintamme on läpinäkyvää ja arvojemme mukaista. Tietosuoja-asioissa vastuullisuus ja luottamuksellisuus ovat meille tärkeitä ja sitoudumme suojaamaan jäsentemme ja asiakkaidemme yksityisyyttä. 

Tälle sivulle on koottu tietoa Lempäälän seurakunnan henkilötietojen käsittelystä. Sivulla on linkit seurakunnan tietosuojaselosteisiin.

Tietojen kerääminen ja käyttäminen

Seurakuntien toiminta ja jäsenyys edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Yksilöiviä henkilötietoja ovat muiden muassa nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. 

Keräämme henkilötietoja jäsenrekisterin lisäksi erilaisten leirien, kerhojen, retkien, tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä sekä asiakaspalvelutilanteissa ja sopimuksia tehtäessä. Tiedot saadaan pääasiallisesti henkilöltä itseltään. Tämän lisäksi saamme jäsentietojärjestelmän päivittämiseen tietoja väestötietojärjestelmästä. 

Käytämme henkilötietoja Lempäälän seurakunnan toiminnassa sekä jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitamisessa.

Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisiin velvoitteisiin ja rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Oikeusperusteena on useimmiten seurakunnan jäsenyys, merkityksellinen asiakassuhde, palvelussuhde tai sopimus. Lisäksi voimme käsitellä tietoja henkilön suostumuksella.

Tietojen säilyttäminen ja suojaaminen

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä hyvää hallintotapaa ja tietosuojakäytäntöä. Henkilötietoja voivat käsitellä vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta käsittelemiseltä. 

Säilytämme henkilötietoja tarvittavan ajan, jota määrittää niiden käyttötarkoitus. Joidenkin tietojen säilyttäminen on määritelty lainsäädännössä (esim. kirkkolaki, väestötietolaki ja kirjanpitolaki) rekisterinpitäjälle asetettujen velvollisuuksien ja vastuiden toteuttamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Tietopyyntö

Voit tehdä tietopyynnön itseäsi koskevista henkilötiedoista tällä lomakkeella. Toimita tietopyyntö seurakunnan asiakaspalveluun seurakuntatoimistoon. Toimitamme tiedot aina kirjallisesti.

Yhteystiedot

Lempäälän seurakunta, seurakuntatoimisto
Manttaalitie 15 1A-porras
37500 Lempäälä
p. 03 2895 111
lempaalan.seurakunta@evl.fi

Seurakunnan tietosuojavastaava:
Mika Akkanen
PL 226
33210 Tampere
tietosuojavastaava.tampere@evl.fi
P. 050 4411 667

Kansallinen valvontaviranomainen

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 

tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi 

Seurakunnan tietosuojaselosteet:

Seurakunnan jäsenrekisteri

Poikkeusajan toiminnan osallistujaluettelo

Henkilöstöhallinto

Taloushallinto

Lapsi- ja perhetyö

Diakonia

Hautaustoimi

Majakka

Musiikkityö

Olkkarin vappu

Seurakuntavaalit valitsijayhdistykset

Nuorisokasvatus

Nuoriso- ja rippikoulutyö