Hallinto- ja johtosäännöt:

Hallintosääntö (2024)

Hallintosääntö sisältää tarpeelliset määräykset Lempäälän seurakunnan hallinnon järjestämisestä, sen toimielimistä, päätösvallan delegoinnista toimielimille ja johtaville viranhaltijoille sekä tarkemmat määräykset päätöksentekotavoista ja hallintomenettelystä.

Diakoniatyön johtosääntö (2024)

Seurakunnan diakoniasta määrätään diakoniatyön johtosäännössä (Kirkkojärjestys 3 luku 24§).

Lähetystyön johtosääntö (2024)

Seurakunnan tekemästä lähetystyöstä määrätään lähetystyön johtosäännössä (Kirkkojärjestys 3 luku 25§).

Sääntöjen otsikot ovat linkkejä dokumenttehin. Dokumentit ovat saatavilla pdf-muodossa.