Esityslistat ja pöytäkirjat

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan maaliskuusta 2024 lähtien verkossa Domus-asiakirjanhallintajärjestelmässä. 

  • Esityslista julkaistaan Domuksessa kokousta edeltävän viikon keskiviikkona ja pöytäkirja taas kokouksen jälkeisenä torstaina. 
  • Kirkkoneuvosto kokoontuu 2024: 16.1., 20.2., 19.3., 16.4., 14.5. ja 11.6. 
  • Kirkkovaltuusto kokoontuu 2024: 13.2. ja 7.5. 
  • Pöytäkirjoja ja päätöksiä julkaistaessa otetaan huomioon julkisuutta ja salassapitoa koskeva lainsäädäntö sekä henkilötietojen suojaa koskevat säädökset.
  • Pöytäkirja säilyy nähtävillä muutoksenhakuajan, joka on kirkkoneuvoston päätöksissä 7+14 päivää ja kirkkovaltuuston päätöksissä 7+30 päivää. 
  • Tärkeimmät päätökset julkaistaan kokouksen jälkeen verkkosivujen uutisissa pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. 
  • Täydelliset esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen ovat luettavissa seurakuntatoimistossa sen aukioloaikoina. Käyntiosoite on Manttaalitie 15 A1.
  • Asiakirjoja koskeviin kysymyksiin vastaa kirkkoherra Matti Vehviläinen. 

Kirkkoneuvosto 

Klikkaa linkkiä: Kirkkoneuvoston esityslistat löytyvät Domus-järjestelmästä

Klikkaa linkkiä: Kirkkoneuvoston pöytäkirjat löytyvät Domus-järjestelmästä

Kirkkovaltuusto 

Klikkaa linkkiä: Kirkkovaltuuston esityslistat löytyvät Domus-järjestelmästä

Klikkaa linkkiä: Kirkkovaltuustoon pöytäkirjat löytyvät Domus - järjestelmästä


Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijan päätös, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävillä, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Nähtävillä pidettävään pöytäkirjaan on liitetty muutoksenhakuohjeet eli oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitus. Viranhaltijapäätös säilyy nähtävillä muutoksenhakuajan eli 7+14 päivää.