Esityslistat ja pöytäkirjat

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokouksen esityslistan verkkoversio julkaistaan tällä sivulla kokousta edeltävän viikon torstaina. Pöytäkirja julkaistaan kokouksen jälkeisenä torstaina. Pöytäkirjoja ja päätöksiä julkaistaessa otetaan huomioon julkisuutta ja salassapitoa koskeva lainsäädäntö sekä henkilötietojen suojaa koskevat säädökset. Pöytäkirja säilyy nähtävillä muutoksenhakuajan, joka on kirkkoneuvoston päätöksissä 7+14 päivää ja kirkkovaltuuston päätöksissä 7+30 päivää. 

Tärkeimmät päätökset julkaistaan kokouksen jälkeen verkkosivujen uutisissa pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Huom! Pöytäkirjan myötä esityslista poistuu nähtäviltä. 

Liitteitä ei julkaista verkossa. Täydelliset esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen ovat luettavissa seurakuntatoimistossa sen aukioloaikoina. Käyntiosoite on Manttaalitie 15 A1.

Asiakirjoja koskeviin kysymyksiin vastaa kirkkoherra Matti Vehviläinen. Asiakirjat on järjestetty uusimmasta vanhimpaan.

Vuoden 2023 asiakirjat 

Kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat

 

Kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslista 5.12.2023 

Pöytäkirja 21.11.2023 

 

 

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijan päätös, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävillä, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Nähtävillä pidettävään pöytäkirjaan on liitetty muutoksenhakuohjeet eli oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitus. Viranhaltijapäätös säilyy nähtävillä muutoksenhakuajan eli 7+14 päivää. 

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset

 

Talousjohtajan viranhaltijapäätökset

 

Henkilöstöpäällikön viranhaltijapäätökset

 

Hautaustoimen päällikön viranhaltijapäätökset