Mennään naimisiin!

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä juridinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta.

Ennen vihkimistä on suoritettava avioliiton esteiden tutkinta. Edellytyksenä kirkolliseen vihkimiseen on, että ainakin toinen vihittävistä on rippikoulun käynyt ja evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Toinen voi kuulua muuhun kristilliseen uskontokuntaan.

Vihkiminen voidaan suorittaa kirkossa, seurakuntatalossa, kotona tai muussa sopivaksi katsottavassa paikassa. Läsnä tulee olla vähintään kaksi todistajaa. Suuria kirkkohäitä haluavien on syytä aloittaa valmistelut hyvissä ajoin.

Suomessa kirkollinen vihkiminen koskee pareja, joista toinen on mies ja toinen nainen. Samaa sukupuolta olevat parit vihitään avioliittoon maistraatissa (1.3.2017 alkaen). Halutessaan he voivat pyytää rukoushetken kirkossa. 

Kirkkoherranvirastossa neuvotaan kuulutukseen ja vihkimiseen liittyvissä kysymyksissä ja siellä tehdään aikavaraukset.