Vastuuryhmät eli pajat

Kirkkoneuvosto nimittää kaksivuotiskaudeksi eri työalojen vastuuryhmät eli pajat. Puheenjohtajana toimii työalalla aktiivinen seurakuntalainen ja sihteerinä työalasta vastaava viranhaltija.

 

Lapsi- ja perhetoiminnan paja

Nuoriso- ja rippikoulutyön paja

Aikuistoiminnan ja lähetystyön paja

Diakonian paja

Musiikkipaja