Päätöksenteko

Seurakuntaan valitaan luottamushenkilöitä neljän vuoden välein seurakuntavaaleissa. Viimeksi vaalit järjestettiin vuonna 2022, seuraavan kerran ehdokkaaksi ja äänestämään pääsee vuonna 2026.

Kirkkovaltuusto

Lempäälän seurakunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto, johon kuuluu 27 joka neljäs vuosi yleisillä vaaleilla valittua jäsentä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii Heidi Salonen.

Tutustu kirkkovaltuuston tehtäviin ja päätöksiin Kirkkovaltuusto - Lempäälän seurakunta (lempaalanseurakunta.fi)

 

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kaksivuotiskaudeksi. Puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra Matti Vehviläinen.

Tutustu kirkkoneuvoston tehtäviin ja päätöksiin Kirkkoneuvosto - Lempäälän seurakunta (lempaalanseurakunta.fi)

 

Vastuuryhmät eli pajat

Kirkkoneuvosto nimittää kaksivuotiskaudeksi eri työalojen vastuuryhmät eli pajat. Puheenjohtajana toimii työalalla aktiivinen seurakuntalainen ja sihteerinä työalasta vastaava viranhaltija. Vastuuryhmät eli Pajat - Lempäälän seurakunta (lempaalanseurakunta.fi)