Talousarvio ja toimintasuunnitelma

Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä seurakunnan talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määrärahat seurakunnan toiminnalle ja taloudelle.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2024

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion 19.12.2023. 

Toimintakertomus ja tilinpäätös  

Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. talousarvion toteutumisvertailun.

Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (KPL 3:2). 

Toimintakertomuksessa esitellään talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden toteutuminen tilivuoden aikana. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai liitetiedoissa.

Tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen tunnusluvut auttavat seurakuntaa arvioimaan oman taloutensa tilaa niin, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2.5.2023.