Kasteen kautta kirkon jäseneksi

Kaste on keskeisin kirkollisista toimituksista, sillä se on ehtoollisen ohella toinen luterilaisen kirkon sakramenteista. Kastetta nimitetään myös ristiäisjuhlaksi, sillä kasteen yhteydessä lapsen ylle piirretään ristinmerkki, joka kertoo, että lapsi on liitetty kristittyjen joukkoon.

Kirkon jäseneksi tullaan vain kasteen kautta. Kasteen voi saada missä iässä vain, myös nuorena ja aikuisena. Kasteessa Jumala liittää ihmisen Jeesuksen Kristuksen yhteyteen ja hänen kirkkonsa jäseneksi, jolloin kastettava saa pelastuksen lahjan ja Pyhän Hengen.

Lapsen kaste toimitetaan yleensä ennen kuin lapsi täyttää kaksi kuukautta. Se voidaan toteuttaa joko kirkossa, kotona tai muussa sopivaksi katsotussa paikassa. Kastettavan lapsen vanhemmista vähintään toisen on oltava kirkon jäsen. Uskonnonvapauslain mukaan alaikäinen lapsi seuraa äitinsä uskontokuntaa. Jos äiti ei kuulu kirkkoon, on vanhempien tehtävä sopimus, että lapsi seuraa isänsä uskontokuntaa.

Lapsella tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja evankelisluterilaista uskoa tunnustavan kirkon jäseniä.

Kasteesta sovitaan soittamalla kirkkoherranvirastoon. Silloin voit halutessasi esittää toivomuksen kastavasta papista. Vanhempien ja papin välisessä keskustelussa puhutaan kasteen merkityksestä ja sovitaan käytännön järjestelyistä. Parhaiten tämä onnistuu papin vierailulla perheen luona. Ennen sitä on hyvä tutustua kasteen järjestykseen, miettiä virsiä ja omia toivomuksia. Kastejuhlassa kummit ja muut läheiset voivat lukea raamatunkohtia, avustaa esirukouksessa, esittää musiikkia jne. Näistä asioista sovitaan, kun suunnitellaan tilaisuutta papin kanssa.

YouTube-video