Rohkeasti kiinni Elämässä – Lempäälän seurakunnan strategia vuosille 2021-2025

Lempäälän seurakunta haluaa olla paikallisseurakuntana mukana rakentamassa - sekä omassa yhteisössään että koko maailmanlaajan kirkon elämässä - kristillisen kirkon valoisaa tulevaisuutta.

Uudella strategiallaan Lempäälän seurakunta pyrkii rakentamaan uudenlaista ja tavoittavaa seurakuntaelämää lempääläläisten parhaaksi. Samalla strategian toivotaan suuntaavan seurakunnan toimintaa yhteisten näkemysten mukaisesti sekä ohjaavan seurakunnan resursseja tarkoituksenmukaisesti ja hallitusti.

Lempäälän seurakunnan missio

eli perustehtävä on sanoitettu seuraavasti:

Lempäälän seurakunta elää yhteydessä kolmiyhteiseen Jumalaan, toinen toisiimme ja ympäristöömme. Yhdessä kasvaen kohtaamme, palvelemme ja kutsumme mukaan.

Lempäälän seurakunnan arvot

kuvastavat niitä asioita, joita pidämme hyvinä ja tavoiteltavina. Arvot ohjaavat toimintaamme.

Yhdymme kirkon yhteisiin arvoihin, kristillisiin hyveisiin, jotka ovat usko, toivo ja rakkaus (1. Kor. 13:3). Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo elämäämme perustan. Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä. Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä ja huolehtimista aina ja kaikkialla.

Lisäksi sitoudumme Lempäälän seurakunnassa seuraaviin arvoihin, joiden haluamme ohjaavan seurakuntamme toimintaa ja päätöksentekoa:

Yhteisöllisyys

Olemme läsnä oleva ja helposti lähestyttävä perheenomainen yhteisö, jota leimaavat rakkaus, ystävällisyys ja aidot kohtaamiset. Vastaamme yhdessä lähimmäistemme hengellisiin ja aineellisiin tarpeisiin.

Osallisuus

Arvostamme toistemme taitoja ja lahjoja. Toimimme yhdessä ja jaamme vastuuta luovasti ja rohkeasti. Keskeneräisinä olemme kaikki arvokkaita ja opimme uutta toisiltamme.

Rohkea hengellisyys

Olemme uskollisia Raamatulle Jumalan sanana ja kerromme ilosanomaa Jeesuksesta. Tuemme toistemme hengellistä kasvua ja uskon elämistä todeksi arjen keskellä.

Kunnioitus

Toimimme tasa-arvoisesti, suvaitsevasti ja yhdenvertaisesti. Seurakuntaamme on jokainen tervetullut. Toimintaamme ohjaa armollisuus itseä ja toisia kohtaan.

Läpinäkyvyys

Toimintamme ja päätöksentekomme perustuvat avoimuuteen. Arvostamme niissä luotettavuutta ja aktiivista vuoropuhelua.

Lempäälän seurakunnan visio

kuvaa tavoitettamme, millaisena seurakuntamme näyttäytyy vuonna 2026, tämän strategian mukaisesti tehdyn työn jälkeen. Unelma, jota varten teemme työtä, on:

Rohkeasti kiinni Elämässä.

Tämä lause kiteyttää ajatuksemme seurakuntamme kiinnittymisestä sekä arkiseen elämään että Kristukseen, joka on ”tie, totuus ja elämä” (Joh.14:6). Elämä-sana isolla alkukirjaimella kirjoitettuna viittaa Kristukseen.

Lempäälän seurakunnan strategiset valinnat

Strategiset valinnat auttavat suuntaamaan työtä yhteisten tavoitteittemme mukaisesti. Lempäälän seurakunnassa haluamme ohjata työtämme seuraavilla valinnoilla:

Rohkeasti lempääläläisten keskellä

Rohkeasti päätöksenteossa, taloudessa ja työyhteisössä

Tervetuloa tutustumaan ajatuksiimme tarkemmin. Täältä löydät Rohkeasti kiinni Elämässä –aineiston.

Lisätietoja:

Kirkkoherra Matti Vehviläinen, 050 544 33 58 tai matti.vehvilainen(at)evl.fi

Ota yhteyttä

kirkkoherra

Lomalla 17.6.-14.7. Sijaisena Henri Karvinen.