Isoskoulutus

ISKO1

Isosen peruskoulutus. ISKO1 pätevöittää isosen ja kerhonohjaajan tehtäviin. Syyskauden tapaamiset pidetään Sääksjärven Satamassa erikseen sovittuina keskiviikkoina ja Hopella erikseen sovittuina perjantaina klo 17–18.30.  Koulutus jatkuu keväällä 2022. Ilmoittautuminen on päättynyt, mutta jos kaipaat vielä mukaan, ole suoraan Henriin yhteydessä.

ISKO2

NUorten IhmisSuhdetaitojen KUrssi NUISKU. Antaa välineitä itsensä ilmaisemiseen ja ristiriitojen ratkaisemiseen niin isostellessa kuin elämän arjessa. ISKO2 kokoontuu Hopella erikseen sovittuina torstaina klo 17.30–19 (ovet auki ja murkinaa klo 17 alkaen). Koulutus jatkuu keväällä 2022. Ilmoittautuminen on päättynyt, mutta jos kaipaat vielä mukaan, ole suoraan Henriin yhteydessä.

ISKO3

Vaativampaan ryhmänjohtamiseen valmentava koulutus. ISKO3 oikeuttaa toimimaan isoisona rippileireillä (edellyttää 18 vuoden ikää). ISKO3 pidetään Hopella erikseen sovittuina torstaina klo 18–20. Koulutus jatkuu keväällä 2022. Ilmoittautuminen on päättynyt, mutta jos kaipaat vielä mukaan, ole suoraan Henriin yhteydessä.

 ISKO4

Johtaminen on vaikuttamista ja jokainen voi vaikuttaa. Siispä: millainen johtaja minä olen? Millaiseksi haluan kasvaa? Tällä kurssilla mietitään omaa identiteettiä nuorena johtajana ja tutustaan toisiimme ja Jumalaan. Tehdään yhdessä kasvumatkaa, jossa opitaan itsestä ja voi jopa löytyä oma kutsumus. Kurssin päätteeksi ryhmä tekee projektin, joka on juuri sen ryhmän tapa välittää Jumalan rakkautta lähiympäristöön. Mikäli olety kiinnostunut ISKO4:sta ole suoraan Heliin yhteydessä.

ISKO5

ISKO5 tähtää laajamittaisiin taitoihin toimia vastuullisena ohjaajana ja vapaaehtoisena seurakunnan toiminnassa. ISKO5 antaa mahdollisuuden hakea vetäjäksi Lempäälän ripareille sekä nuorten ja varhaisnuorten leireille (edellyttää 20 vuoden ikää). Koulutus järjestetään tarvittaessa ja kokoontumiskerroista sovitaan erikseen osallistujien kanssa. Mikäli olet kiinnostunut ISKO5:sta, ole suoraan Tiinaan yhteydessä.

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia