Osaanko olla väärässä?

Oikeassa ja oikeanlaisena olemisen kilpailu on kovaa. Ihmiset tahtovat olla oikeassa, tahtovat tietää oikeat vastaukset ja osata oikeat tavat toimia.

Oikeassa oleminen on tietenkin tärkeää, joskus jopa välttämätöntä, ja pyrkimyksenä itsessään jalo. Kuitenkin teemme varsin paljon virheitä, erehdymme, olemme väärässä tai huomaamme jonkun muun olevan sitä. Mitä me silloin teemme?

Väärässä olemisen taito 

Väärässä olemisen tai sen kohtaamisen taito ei välttämättä kehity samaa tahtia kuin ylpeys oikeassa olemisesta. Olemme ehkä oppineet häpeämään erheitämme. Joskus niin vahvasti, ettemme tahdo edes myöntää niitä tai alamme suorastaan pelätä väärässä olemista.

Olen itse ollut väärässä lukemattomia kertoja. Joskus virheeni on toisten ihmisten toimesta otettu vastaan myötätuntoisesti, toisinaan olen saanut niistä tarpeettoman suuren tuomion.

En ole niin viisas, että tuomittuna oppisin paremmaksi. Sen sijaan opin vähentämään mahdollisuuksia tulla tuomituksi uudelleen.

Arvelen, että osasta meistä tulee tässä tilanteessa jääräpäisempiä: emme enää suostu myöntämään erheitämme tai tunnustamaan olevamme väärässä. Osasta taas tulee arempia enää yrittämään mitään: tuomion pelossa emme enää tahdo asettaa itseämme alttiiksi epäonnistumisille - emmekä silloin toisaalta onnistumisillekaan!

Epätäydellisyyden siunaus 

Jumalalle ihmisen epätäydellisyys on hyvin tiedossa. Se ei Jumalan rakkautta horjuta. Ihminen on kuitenkin tässä paljon Jumalaa ankarampi. Ihminen tuomitsee itsensä ja joskus jopa saattaa lähimmäisensä häpeään erehtyväisyyden tähden.

Miksi tämä on niin vahingollista ettei täydellisen hyvä Jumala koskaan toimisi samoin? Jos alamme pelätä omaa erehtyväisyyttämme, suljemme usein pois mahdollisuuden oppia ja kehittyä. Tuomitsemalla toisemme lähetämme viestin, ettemme voi rakastaa toisiamme epätäydellisinä.

Mutta emme me tällaista valikoivaa rakkautta saaneet tehtäväksemme osoittaa toisillemme, vaan Jeesuksen antama ohjeistus on hyvin toisenlainen:

"Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne." (Joh. 13:34)

Thelma Nylund
rippi- ja nuorisotyön kausityöntekijä 

Vaalea risti punaisen sydämen sisällä.