Aimalasta löytyi keskiaikainen kirkkomaa

31.5.2017

Taru keskiaikaisesta Aimalan kirkosta on muuttumassa todeksi.

Perimätiedon mukaan "hullu mies Hollolasta” poltti kirkon, ja vasta sen jälkeen Vesilahteen ja Lempäälään tehtiin uudet kirkot suunnilleen niiden nykyisille paikoille.

Turun yliopiston arkeologian oppiaineen ryhmä päätti kaksi viikkoa kestäneet koekaivaukset Aimalassa toukokuun lopussa. Alue sijaitsee yksityisellä maalla Kuokkalan ja Nurmen kylien välissä. Tutkimuksia johti arkeologi Juha Ruohonen.

Kaivauslöydöt kertovat, että alueella on sijainnut kristillinen kirkkomaa useine hautoineen.

Hautausmaan perusteella Juha Ruohonen arvelee, että paikalla on ollut myös kirkko. Sitä ei kuitenkaan vielä koeluoteisissa tutkimuksissa erikseen haettu.

Turun yliopisto toteutti koekaivauksen yhteistyössä muun muassa Lempäälä-Seuran kanssa. Seura sai Aimalan tutkimuksiin avustusta Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahastosta. Kaivausten jatko on vielä avoinna ja riippuu tulevasta rahoituksesta.

Kappelikirkko vai mikä?

Tutkimustieto Aimalan mahdollisesta kirkosta valaisee vanhan Satakunnan maakunnan ja nykyisen Pirkanmaan varhaishistoriaa merkittävällä tavalla.

Kirkosta ei ole tiedossa sen toiminnasta kertovia asiakirjalähteitä. 

On epäselvää, olisiko perimätiedon kertoma Aimalan kirkko ollut 1300-ja 1400-luvuilla muinaisten vesilahtelaisten ja lempääläläisten yhteinen kirkko vai Vesilahden seurakunnan Lempäälän kappeli.

Vesilahden seurakunnasta on ensimmäinen maininta vuodelta 1346. Tiedetään myös, että Vesilahdessa vihittiin käyttöön uusi kirkko vuonna 1422.

Asiakirjoissa Lempäälän seurakunta mainitaan vasta 1455, mutta hallintopitäjänä se on esillä asiakirjoissa hieman aikaisemmin, vuonna 1439. Arvellaan, että Lempäälään olisi rakennettu puukirkko jo 1418–19.

Marita Miettinen

Katso lisää:

Arkeologi Juha Ruohosen ylläpitämät Facebook-sivut alueesta ja koekaivauksista (avoinna kaikille): 
https://www.facebook.com/aimalankirkko/

Turun yliopiston tiedote 30.5.2017: 
http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/Uutiset/Sivut/arkeologit-paikansivat-aimalan-keskiaikaisen-kirkkomaan-.aspx

Lempäälän-Vesilahden Sanomat 30.5.2017:
http://lvs.fi/2017/05/30/tarinat-aimalan-kirkosta-ovat-totta/

Aamulehti 31.5.2017:
https://www.aamulehti.fi/kotimaa/arkeologit-loysivat-keskiaikaisen-kirkkomaan-lempaalasta-lisarahalla-voisi-loytya-myos-myyttisen-kirkon-sijainti-200174210/

Turun Sanomat 31.5.2017:
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3530857/Arkeologit+loysivat+keskiaikaisen+kirkkomaan+Lempaalasta

Iltasanomat 31.5.2017:
http://www.is.fi/kotimaa/art-2000005233484.html

 

Vanha kartta 1700-luvulta. Siinä Aimala sijaitsee mäellä Lahden ja Hahkalan kylien välissä.