Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

1.8.2018

Lempäälän seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 18.11.2018 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 27 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun (mainittuihin luottamustoimiin) on ehdokas,

1)      joka viimeistään 17.9.2018 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
2)      joka on konfirmoitu viimeistään 17.9.2018, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018,
3)      joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
4)      joka ei ole vajaavaltainen,
5)      joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
6)      joka ei ole tämän seurakunnan (seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan) viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä. 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 17.9.2018 kello 16.00 mennessä Lempäälän kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna maanantaina klo 9-12 ja 13-15, tiistaina klo 9-12 ja 13-17, keskiviikkona klo 9-12 ja 13-15, torstaina klo 9-12 ja 13-15, perjantaina klo 9-12 sekä 17.9.2018 kello 9 -16.00.

Lempäälän kirkkoherranviraston osoite on Kirkkopolku 1, Lempäälä. 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Lempäälän kirkkoherranvirastosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. 

Lempäälä 14.6.2018. 
Lempäälän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta,  

Raija Johansson
Puheenjohtaja

(Kuulutus julkaistu Lempäälän-Vesilahden Sanomissa 1.8.2018)