Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston päätökset 7.5.: Lempäälä mukaan alueelliseen krematoriohankkeeseen

27-jäsenisen kirkkovaltuuston rento yhteiskuva. Kuvassa useilla henkilöillä on peukalo pystyssä.

Kirkkovaltuusto kokoontui 7. toukokuuta.

Kokouksen pöytäkirja on saatavana seurakunnan verkkosivuilla seuraavaa linkkiä klikkaamalla: 

https://www.lempaalanseurakunta.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat

Pöytäkirjan liitteenä on muun muassa seuraavat asiakirjat:

  • Henkilöstökertomus 2023
  • Krematoriohankeen kustannustenjakotaulukko
  • Tilinpäätös 2023

Lempäälän 27-jäsenisen valtuuston puheenjohtaja on Heidi Salonen ja sihteeri talousjohtaja Kati Nieminen.  

Kirkkovaltuusto päätti seuraavat asiat: 

  • hyväksyi seurakunnan vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
  • myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkiöille ja viranhaltuijkoille 1.1.–31.12.2023
  • päätti seurakunnan lähtemisestä mukaan Pirkanmaan seurakuntien yhteiseen krematoriohankkeeseen
  • myönsi lisämäärärahan (4 500 euroa) kirkonkellojen läppäyslaitteen uusimiseksi.

Lisäksi kirkkovaltuusto sai tiedoksi:

  • talouden toteutuman tammi-maaliskuun ajalta
  • vuoden 2023 henkilöstökertomuksen - Lempäälän seurakunnalla oli 31.12.2023 palvelussuhde 56 henkilön kanssa
  • valtuustoaloitteen koskien Lempäälän seurakunnan tilojen käyttöä samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiin ja avioliiton siunaamisiin (kirkkoneuvosto päätti asiasta 22. helmikuuta).

Vuoden 2023 tilinpäätös ylijäämäinen

 

Seurakunnan vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaan tilikauden 2023 tulos on noin 474 000 euroa ylijäämäinen. Vuosikate on pyöreästi 873 500 euroa.

 

Kirkollisveroa kertyi viime vuonna noin 5 150 000 euroa, lähes 700 000 euroa enemmän kuin vuonna 2022. Toimintatuottoja kertyi 405 000 euroa.

 

Toimintakuluja oli viime vuonna 4 753 342 euroa. Investointeihin käytettiin 285 542 euroa. Tärkeimmät investoinnit olivat Lempoisten seurakuntatalon suunnittelu ja Tervajärven leirikeskuksen aurinkopaneelikenttä.       

 

Kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi tilinpäätöksen kokouksessaan 19. maaliskuuta.

 

Pirkanmaan seurakuntien yhteinen krematoriohanke

Pirkanmaalla on tarvetta uudelle krematoriolle eli vainajien polttohautauslaitokselle. Kangasalan Vatialan hautausmaan yhteydessä sijaitsevan krematorion kapasiteetti ei riitä alueella tarvittaviin tuhkauksiin.

 

Alustavan suunnitelman mukaan krematoriohanke toteutetaan perustamalla seurakuntien yhteinen osakeyhtiö ja laajentamalla Vatialan krematoriota.

 

Hanketta valmistelemassa esisuunnitelmavaiheessa kustannusarvioksi on arvioitu 5,2 miljoonaa euroa. Kustannukset jaettaisiin kunnan asukasluvun mukaisesti. Alustavan laskelman mukaan Lempäälän osuus olisi 6,2 prosenttia, mutta osuus voi muuttua, jos osakkaiden määrä muuttuu.

 

Alustavasti mukana ovat Tampereen seurakuntayhtymän lisäksi Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Nokian ja Ylöjärven seurakunnat. Tavoitteena on, että alueellinen krematorio voisi aloittaa toimintansa vuoden 2027 aikana.

 

Tiedoksi: valtuustoaloite tilojen käytöstä samaa sukupuolta olevien vihkimisiin ym.  

 

 

 

Kirkkovaltuusto sai asian tiedoksi. Kirkkoneuvosto päätti asiasta 22. helmikuuta.

 

Aloite koski Lempäälän seurakunnan tilojen käyttöä samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiin ja avioliiton siunaamisiin. Valtuustoaloitteen tekijät, Maria Päivänen ym., esittivät, että Lempäälän seurakunnan tilat olisivat jatkossa "avoinna kaikille avioliittoa solmiville pareille, jotka haluavat pyytää liitolleen siunausta, tulla vihityksi tai viettää hääjuhlaansa seurakunnassa".

 

Kirkkoneuvosto kävi asiasta 22. helmikuuta perusteellisen keskustelun hyvässä ja erilaisia mielipiteitä kunnioittavassa hengessä. Kirkkoneuvosto totesi, ettei aloite anna aihetta tehdä seurakunnan toimitilojen käyttöä koskevia uusia linjauksia. Päätös syntyi äänestyksessä luvuin 7–6. 

Marita Miettinen

Heidi Salonen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

10.5.2024 14.52