Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston esityslista: Tuloveroprosentti entisellään 1,45

22.10.2019 15.58

Kirkkovaltuuston avoin kokous on tiistaina 22. lokakuuta.

Päätösesitys on, että jäsenten tuloistaan maksama kirkollisveroprosentti pidetään entisellään 1,45 prosentissa. Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin.

Seurakunnan kirkkoneuvosto pitää kokouksen tiistaina ennen kirkkovaltuuston kokousta. Se päättää myös omalta osaltaan veroprosentin osuuden, 1,45.

Linjana tarkka talouskuri

Seurakunnan ensi vuoden talousarvion laatimisessa periaatteena on edellisen vuoden taso. 

Seurakunnan toimintamenot olivat vuonna 2018 noin neljä miljoonaa euroa (4 124 730 €). Suurin menoerä olivat palkat, noin 2 500 000 euroa. 

Talousarviossa käyttömenoihin hyväksytään korotuksia, mikäli eri toiminta-aloilla on perusteltu tarve korotukselle, mutta muuten linjana on tiukka talouskuri. Esimerkiksi seurakunnan virkoja ja toimia ei täytetä suoraan niiden vapautuessa, vaan täyttö edellyttää kirkkoneuvoston erillistä harkintaa ja päätöstä. Samoin eri toimintalohkojen edellytetään etsivän jatkuvasti säästökohteita.

Verotulot pysynevät ennallaan 

Tuloverotuksen tasoon ja seurakunnan taloussuunnittelun raameihin vaikuttavat seurakunnan taloudellinen tilanne , investoinnit ja tulevat näkymät.  

Vuoden 2017 tilinpäätös oli noin 415 600 euron verran ylijäämäinen ja viime vuoden tilinpäätös noin 3000 euron verran alijäämäinen. 

Investoinneista tehdään tarkempi ehdotus myöhemmin syksyllä, mutta seurakunnassa on käynnissä isoja kiinteistöhankkeita, kuten Sääksjärven seurakuntatalon rakentaminen. 

Kirkollisverotulojen arvioidaan pysyvän ennallaan vuoden 2020 osalta lähivuosiin verrattuna.

Tänä vuonna kirkollisveroja on elokuun loppuun mennessä on kertynyt 2 815 532 euroa, joka on noin 198 000 euroa ja 6,6 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden elokuussa. On kuitenkin huomattava, että tänä vuonna voimaan tulleen verotilityslain vuoksi tilitystiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Valtionapua yhteiskunnallisiin tehtäviin 

Muiden seurakuntien tavoin Lempäälän seurakunta saa valtionapua yhteiskunnallisia tehtäviä, kuten väestökirjanpitoa, hautaustointa ja esimerkiksi kirkon ylläpitoa varten. Lempäälän seurakunnalle maksettava valtionavun määrän arvioidaan olevan vuonna 2020 arviolta noin 440 000 euroa.

Marita Miettinen

Lue kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston esityslistat ja myöhemmin pöytäkirjat tämän linkin takaa.