Uutislistaukseen

Symbolikuva, jossa pehmohiiri lepää kokousnuijan päällä.

Kirkollisvero säilyy ennallaan 1,45 prosentissa

29.10.2019 11.36

Lempäälän seurakunnan jäsenten kirkollisvero säilyy ensi vuonna entisellään 1,45 prosentissa. Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2020 tuloveroprosentista kokouksessaan 22. lokakuuta. Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin.

Kirkollisveron tasoon vaikuttavat seurakunnan nykyinen taloudellinen tilanne ja tulevat näkymät. Vuoden 2017 tilinpäätös oli reilusti eli noin 415 600 euron verran ylijäämäinen. Viime vuoden tilinpäätös oli alijäämäinen 3000 euron verran.

Verotulot pysynevät ennallaan 

Talouden vakautta tukee se, että kirkollisverotulojen arvioidaan pysyvän ensi vuonna ennallaan. Viime vuonna seurakunta sai verotuloja noin 3 800 000 euroa. Tähän syksyyn mennessä verokertymä on ollut 6,6 prosenttia vähemmän kuin samaan aikaan viime vuonna, mutta syynä on todennäköisesti uuden verotilityslain aiheuttama ohimenokausi.

Seurakunnat saavat valtionapua yhteiskunnallisia tehtäviä, kuten väestökirjanpitoa, hautaustointa ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoa varten. Valtionavun määrän arvioidaan olevan ensi vuonna noin 440 000 euroa.

Linjana tarkka talouskuri

Kirkkovaltuusto tutustui kokouksessaan ensi vuoden alustavaan talousarvioon. Sen laatimisessa on periaatteena ollut edellisen vuoden taso. Käyttömenoihin hyväksytään korotuksia vain tarkasti perustelluista syistä. Esimerkiksi virkoja ja toimia ei täytetä suoraan niiden vapautuessa, vaan täyttö edellyttää kirkkoneuvoston erillistä harkintaa ja päätöstä. Samoin eri toimintalohkojen edellytetään etsivän jatkuvasti säästökohteita.

Investoinneista tehdään tarkempi ehdotus myöhemmin syksyllä.

Myös kirkkohallitus ohjeistaa seurakuntia toimimaan niukkenevien resurssien varassa. Valtakunnallisesti kirkollisverotulot ja jäsenistön määrä ovat vähenemässä.

Tiedoksi taloudellisen jaoston päätökset

Kokouksessa kirkkovaltuustolle annettiin kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti tiedoksi kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston elokuun ja lokakuun päätökset, jotka koskevat Lempoisten seurakuntatalon suunnittelua. Taloudellinen jaosto avustaa kirkkoneuvostoa valmistelemalla asioita etukäteen.

Keskustelussa kirkkovaltuuston jäsen Mikko Kärki toi esiin huolensa asian käsittelytavasta ja -järjestyksestä. Kirkkovaltuutettu Raimo Sirén taas huomautti, että taloudellisen jaoston viimeisimmät pöytäkirjat eivät löydy seurakunnan verkkosivuilta.

Marita Miettinen