Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston yhteiskuva.

Kirkkoneuvoston päätökset - kokous 5. marraskuuta

6.11.2019 15.58

Kirkkoneuvoston marraskuun kokouksessa 5.11. asialistalla oli paljon henkilöstöhallintoon liittyviä asioita.

Kokouksessa hyväksyttiin seurakunnan omat työ- ja virkavapauksien myöntämisen periaatteet, jotka säätelevät harkinnanvaraisia asioita. Tavoitteena on luoda yhtenäiset ja tasapuoliset käytännöt.

Kirkkoneuvosto hyväksyi toimistosihteeri Hanna Räihän virkavapaan jatkon 1.1.–30.9.2020 väliseksi ajaksi. Sijaiseksi hyväksyttiin hänen nykyinen sijaisensa Jaana Mäkinen.

Samoin neuvosto hyväksyi diakoni Sanna Tiaisen virkavapaan 11.11.2019–31.12.2020. Hänen sijaisekseen valittiin Liisa Nurminen.

Tuomiokapituli antaa pappien virkamääräykset 

Kirkkoneuvosto päätti myöntää seurakuntapastori Saila Munukalle virkavapaan jatkoa koko ensi vuoden ajaksi 1.1.–31.12.2020.

Hänen sijaiselleen Manta Jutilalle seurakunta hakee virkamääräyksen jatkoa Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulista.

Sen sijaan kirkkoneuvosto ei hyväksynyt seurakuntapastori Christian Seppäsen virkavapaata 2,5 vuoden ajaksi ensi vuoden alusta alkaen eli 1.1.2020-30.6.2022.

Kirkkoneuvosto otti asiaan kantaa vasta sen jälkeen, kun seurakunnan uudet työ- ja virkavapauksien periaatteet oli päätetty.

Kirkon piirissä seurakunnat ja papit kuuluvat alueensa tuomiokapitulin valvonnan piiriin.

Esimerkiksi Lempäälässä kirkkoneuvosto päättää seurakuntapastoreiden henkilöstöasioista omalta osaltaan, mutta Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli antaa lopullisesti esimerkiksi pappien virkamääräykset.


Kirkkoon tulossa aluekeskusrekisterit 

Neuvosto hyväksyi henkilöstöpäällikön nimenkirjoitusoikeuden ja nimesi kirkkoneuvoston edustajiksi nuoriso- ja rippikoulutyön kausityöntekijöiden työhaastatteluryhmään Marika Salon.

Määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran vakinaistaminen käsitellään kirkkoneuvoston joulukuun kokouksessa.

Kirkkoneuvosto keskusteli seurakunnan liittymisestä aluekeskusrekisteriin.

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti muutos koskee kaikkia seurakuntia.

Seurakuntien on liityttävä johonkin alueelliseen keskusrekisteriin vuoden 2022 alussa. Lähimmät alueelliset rekisterit muodostuvat Tampereelle ja Lahteen.