Uutislistaukseen

Symbolikuva, jossa pehmohiiri lepää kokousnuijan päällä.

Vuoden 2020 talousarvio kirkkovaltuustoon 17.12.

16.12.2019 15.15

Lempäälän seurakunnan ensi vuoden talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma 2021–2022 on viimeistelyä vaille valmis. Lopullisesti siitä päättää 17. joulukuuta kokoontuva kirkkovaltuusto.

Kirkkoneuvosto käsitteli sen omalta osaltaan 3. joulukuuta. Neuvosto karsi joitakin menoja ja esimerkiksi nipisti uuden papin viran (60 000 euroa).

Vuoden 2020 talousarvio on 869 632 euroa ylijäämäinen.

Lukua selittää Sääksjärven seurakuntatalon tontille kaavoitetun kerrostalon rakennusoikeuden myynnin arvioitu tuotto. Talousarviossa toimintatuottojen summa on yhteensä 1 191 810 euroa. Vuoden 2019 arviossa vastaava luku oli 236 990.

Tuloveroprosentti ennallaan 1,45

Tuloveroprosentti on viime vuosien tapaan 1,45. Sen mukaisesti kirkollisverotuloja kertyisi 4,2 miljoonaa euroa eli saman verran kuin vuoden 2019 arvioitu kirkollisverotulo.

Lempäälän seurakuntaan kuului vuoden 2018 lopussa 74 prosenttia kunnan väestä eli 17 162 henkilöä. Vaikka seurakuntaan ennestään kuuluvien osuus on viime vuosina laskenut, niin kuntaan muuttaneiden määrä kasvattaa myös seurakunnan jäsenkuntaa ja samalla pitää yllä sen tulopohjaa.

Tulopuolella valtionrahoituksen määräksi on vahvistettu 441 310 euroa. Seurakunnille maksetaan valtion varoista korvausta hautausmaiden, väestörekisterin ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitämisestä.

Henkilöstökulut ovat seurakunnan suurin yksittäinen menoerä. Talousarviossa palkkojen ja muiden henkilöstökulujen määräksi on arvioitu 2 523 280 euroa. Seurakunnassa on noin 50 työntekijää. Lisäksi vuoden mittaan palkataan noin 20 määräaikaista työntekijää sesonkityöhön hautausmaille ja nuorisotyöhön sekä kymmeniä isosia lyhytaikaiseksi leiriavuksi.

Sääksjärven seurakuntataloon varattu 3,5 miljoonaa

Ensi vuodelle on ehdotettu investointeja 4 061 500 euron verran. Suurin menoerä on Sääksjärven uuden seurakuntatalon suunnittelutyöt ja rakentaminen. Niihin varataan 3,5 miljoonaa euroa.

Muita investointimenoja talousarviossa ovat Lempäälän kirkon katon korjaussuunnitelma ja materiaalin hankinta (100 000 euroa), Lempäälä-talon uusien seurakuntatilojen suunnittelu ja kalustus (70 000), Lempoisten seurakuntatalon uusien tilojen suunnittelu (70 000), Tervajärven leirikeskuksen kentän kunnostus (50 000) ja ruusuaidan uusiminen kirkkohautausmaalla (39 000).

Marita Miettinen