Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto yhteiskuvassa Kirkkoneuvosto yhteiskuvassa

Lempäälä-talo ja seurakuntapastori kirkkoneuvoston puntarissa 28.1.

28.1.2020 10.33

Kirkkoneuvosto käsittelee ja päättää tammikuun kokouksessaan 28.1. monia yleisesti kiinnostavia asioita.

Neuvosto käsittelee omalta osaltaan Lempäälä-talon vuokrasopimusta. Seurakunnan eri luottamuselimet ovat useampaan kertaan päättäneet, että seurakunta hankkii toimitiloja rakenteilla olevasta Lempäälä-talosta. Asia on mutkistunut muun muassa valitusten vuoksi.

Lempäälä-talo: Valituksen vuoksi vielä uusi valtuustopäätös?

Nyt neuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättäisi vielä kerran vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta, sillä Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa on käsittelyä odottamassa Asko Siivolan ja hiljattain edesmenneen Raimo Sirénin 23.10. 2019 jättämä valitus, joka koskee kirkkovaltuuston edellistä, 24.9.2019 tekemää päätöstä. Kirkkovaltuusto kokoontuu 11. helmikuuta. 

Kirkkoneuvosto esittää edelleen valtuustolle, että seurakunta tekisi kunnan kanssa Lempälä-talon toimitiloja koskevan vuokrasopimuksen, vaikka neliömäärä olisi pienempi kuin kirkkoneuvoston kokouksessa 30.12.2019 esitetty neliömäärä eli 331.  

Valitaan uusi seurakuntapastori - hakijoita 22

Kokouksessaan kirkkoneuvosto päättää uudesta seurakuntapastorista. Aiemmin Christian Seppäsen hoitama virka oli avoinna 13.12.2019 –2.1.2020. Paikkaa haki 22 henkilöä, joista 10 oli pappeja ja 12 teologian maistereita. Näistä haastatteluryhmä haastatteli viittä hakijaa. Kokouksessa kirkkoneuvosto päättää valinnasta ja sen jälkeen neuvosto pyytää valittavalle tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä.

Esitys: 45 vuotta seurakunnan jäsenenä antaa uuden hautaoikeuden Kirkkohautausmaalle

Tammikuun kokouksessaan kirkkoneuvosto päättää Kirkkohautausmaan käyttöohjesäännön muutoksesta. Ehdotuksen mukaan uusi hautaoikeus on lähtökohtaisesti vainajalla, joka on kuulunut Lempäälän seurakuntaan 45 vuotta. 

Tätä selventävää sääntöä täydentävät kaikki uudet, kirkkolakiin tulevat säädökset avopuolison asemasta. Lakiehdotuksen mukaan avopuoliso rinnastettaisiin aviopuolisoon.

Neuvosto käsittelee omalta osaltaan myös muita hautaukseen liittyviä tarkentavia sääntöjä.  Esimerkiksi Ristimäen hautausmaan kohdalla esitetään, että tuhkahautauksia tehtäisiin 2.5.-31.10. välisenä aikana.

Kirkkoneuvosto päättää kokouksessaan myös seurakuntapastorin viransijaisesta ja sisäilmatyöryhmän perustamisesta, kuulee työsuojelutarkastuksesta sekä keskustelee sankarivainajien muistomerkkien eli hautakivien entisöimisen vaihtoehdoista. 

Helmikuussa kirkolliskokouksen maallikkojäsenten vaali

Kirkkoneuvosto kokoontuu kevätkaudella 2020 seuraavina päivinä: 3.3., 31.3., 28.4., 19.5. ja 9.6. Neuvoston alainen työryhmä taloudellinen jaosto kokoontuu 17.2., 24.3., 21.4., 12.5. ja 2.6. Seurakunnan ylin päättävä elin, kirkkovaltuusto, kokoontuu 11.2., 10.3. ja 16.6.

Kirkkovaltuuston helmikuun kokouksessa 11.2. toimitetaan hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkojäsenten vaali. Vaalissa äänioikeus on kirkkovaltuuston jäsenillä.

Kirkkoneuvoston kokouksen esityslistan verkkoversio on luettavissa tämän linkin takana.